De kansen pakken die er in Europa liggen voor een duurzame economie. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) spreekt hier vandaag over tijdens een bijeenkomst met het Europese bedrijfsleven, belangenorganisaties en beleidsmakers. In de Van Nelle Fabriek in Rotterdam wisselen deze partijen ideeën en ervaringen uit op het thema circulaire economie. Een economie waarbij materialen die anders als afval zouden eindigen, worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe duurzame producten en gebouwen.

Dijksma: ‘Nederland wordt internationaal als koploper gezien op het gebied van circulaire economie. Al decennia zijn Nederlandse vindingen toonaangevend voor afvalscheiding, recycling en hergebruik tot grondstof. Tijdens het Nederlands Voorzitterschap van de EU zet ik mij uitdrukkelijk in om de belemmeringen waar organisaties nu nog tegenaan lopen weg te nemen en zo groene initiatieven aan te moedigen.’

Een grensoverschrijdende samenwerking is onmisbaar, zo moeten bijvoorbeeld wetten worden aangepast zodat grondstoffen in alle landen aan dezelfde eisen moeten voldoen. Op 2 december heeft de Europese Commissie een pakket met voorstellen voor een versterking van de Circulaire Economie gepresenteerd. Nederland wil tijdens het voorzitterschap deze voorstellen van de Commissie samen met andere lidstaten bespreken en uitwerken. Volgend op deze eerste bijeenkomst in de Van Nelle fabriek gaat Dijksma dit als voorzitter van de Milieuraad begin maart bespreken met haar Europese milieuministers.

 

Lees de engelstalige speech van Dijksma