Grote en ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken zoals digitalisering en duurzaamheid vergen nieuwe manieren van contracteren en samenwerken. Dat stelt bijzonder hoogleraar Inkoop & Leveranciersmanagement Wendy van der Valk in haar oratie op vrijdag 11 november 2022. In de rede ‘In contact met het contract’ schetst zij de spannende toekomst van steeds complexere contracten.

Van der Valk onderzoekt hoe data en duurzaamheid van invloed zijn op het contract dat opdrachtgevers en opdrachtnemers afsluiten en op de samenwerking die daarop volgt. Hoe helpen data bij besluitvorming of het oplossen van problemen? En hoe zet je die effectief in bij conditiegestuurd of voorspellend onderhoud van een fysiek product? Wie is er verantwoordelijk voor dat duurzamere oplossingen breder toegepast gaan worden, en hoe zit dat met investeringen daarvoor? Vragen die om een antwoord vragen voor het opstellen van een contract en het vormgeven van de samenwerking.

Onderzoeksagenda

Andere vormen van contracteren gecombineerd met andere vormen van samenwerken zijn van groot belang om de duo-transitie succesvol te doorlopen, stelt de bijzonder hoogleraar. Haar onderzoeksagenda omvat vier speerpunten die gezamenlijk leiden tot het identificeren van deze nieuwe vormen van contracteren en samenwerken.

Ze onderzoekt daarvoor of de contracten van nu wellicht moeten worden vervangen door meer vooruitziende en flexibelere contractvormen in combinatie met nauwere samenwerking. Deze samenwerking is nodig om tot innovatieve oplossingen te komen. Het tweede speerpunt betreft digitalisering en de implicatie daarvan voor effectief contractontwerp en -management. Hoe contracteer je bijvoorbeeld dat je de gegevens die jouw leverancier verzamelt over jouw eigendom verkrijgt en dat er geen misbruik van gemaakt wordt?

Wat betreft duurzaamheid richt ze zich specifiek op vraagstukken rondom circulariteit. Zo moeten we bijvoorbeeld zuiniger omgaan met grondstoffen. Maar wat betekent het bijvoorbeeld om materialen te hergebruiken, en hoe contracteer je dat vervolgens? Het laatste speerpunt gaat over de effectieve besturing van en in netwerken. Om transities te realiseren is vaak samenwerking in een netwerk van partijen nodig. Hoe kun je die netwerken effectief sturen? Kortom: hoe maak je goede afspraken in onzekere tijden, en prikkel je elkaar om samen tot een goed eindresultaat te komen?

Nauwere samenwerking

Van der Valk: “Ik kijk ernaar uit om aan deze vraagstukken te werken met vakgenoten en studenten. In een tijd die bol staat van transities is elke zekerheid volledig zoek. Redelijkerwijs kunnen we geen duidelijkheid en zekerheid verwachten over welk pad we zouden moeten volgen en waar we dan uitkomen. Maar het is wel duidelijk dat we op weg moeten. Ik pleit dan ook voor meer en nauwere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers onderling en in het bredere netwerk, waarin alle betrokken partijen samen zorgen dat we over tien jaar vanaf nu nog steeds een wereld hebben waarin we zaken met elkaar kunnen doen.”

De leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door Nevi, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement en is verbonden aan het Departement Management binnen de Tilburg School of Economics & Management.

Prof. dr. ir. Wendy van der Valk (1979) is sinds 2020 bijzonder hoogleraar Inkoop & Leveranciersmanagement aan Tilburg University. In 2018 werd ze benoemd tot Fellow van het Philip Eijlander Diversity Program en bevorderd tot universitair hoofddocent. In de periode 2015-2019 was zij Academic Director van het masterprogramma Supply Chain Management.