Digitale Magazine voor SDG’s Dif Report is vernieuwd!

Dif Report is vernieuwd verschijnt nu wekelijks. Deze week brengt het digitale magazine een indrukwekkend verhaal over een nieuw fenomeen dat de energiemarkt op zijn kop gaat zetten. De energie-coöperatie. In Europa zijn al meer dan een miljoen mensen aangesloten bij zo’n coöperatie. In Nederland loopt het aantal tegen de 400.

Zelf – dicht bij huis – energie opwekken is een hit aan het worden. Steeds meer mensen kiezen voor die duurzame oplossing, ook omdat het een interessante investering is van spaargeld.

Het roemruchte Dif verscheen in het eerste decennium van deze eeuw jaarlijks als een 500 pagina’s tellend bookazine met bijdragen van de beste professionals uit de journalistiek, fotografie, kunst en literatuur.

Dif behandelt onderwerpen die een oplossing bieden voor de grote wereldproblemen. De door 195 landen ondertekende Sustainable Development Goals 2030 zijn een rode draad door de publicaties. Dif zoekt en belicht briljante denkers en doeners die buiten-de-box radicale oplossingen bedachten voor die doelen. Het project mondt uit in een groot festival dat in november 2020 in Rotterdam zal worden gehouden. Daar zullen die denkers en doeners werken aan een roadmap voor de toekomst.

De hoofdredactie van Dif wordt gevormd door Fons Burger (o.a. ex-hoofdredacteur Nieuwe Revu en Goodies, oprichter Nighttown en Rotown) en Pieter Schol (o.a. art director Esquire, Rails, Vrij Nederland

Vandaag is het eerste nummer van de vernieuwde Dif Report verkrijgbaar voor alle smartphones en tablets maar de artikelen zijn ook op de website te lezen.

Share Button