Sinds 2001 voert de rijksoverheid actief beleid dat als doel heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren. Waar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en overheden veelal wordt afgemeten aan de mate waarin rekening wordt gehouden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu, komt het welzijn van dieren niet of nauwelijks aan bod. Daar komt nu verandering in. Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord aangegeven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar een hoger plan te willen tillen en komt dit jaar met een beleidsnotitie waarin zij haar ambities op dit terrein verwoordt. Op initiatief van de Partij voor de Dieren heeft de Kamer vandaag uitgesproken dat dierenwelzijn hier onderdeel van uit moet maken. Nederland zal daarmee het eerste land ter wereld zijn dat dierenwelzijn als criterium formuleert voor (overheids)beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.