Adviseur Duurzaam Ondernemen ir. René Leegte van DHV vindt het logisch dat MKB-ondernemers goed scoren op de sociale kant. -MKB-ondernemers zijn nauw verweven met de lokale gemeenschap. Vanuit hun economisch perspectief moeten ze daardoor wel rekening houden met de mensen in hun directe omgeving. Bovendien dwingt krapte op de arbeidsmarkt hen tot duurzaam personeelsbeleid. Maar het is wel jammer dat er te weinig milieubesparende activiteiten gepleegd worden. Daardoor lopen MKB-ondernemers kostenbesparingen mis. Daarnaast is ook het milieu in Nederland de dupe bij een te lage activiteit. Het MKB is immers een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Milieubesparende activiteiten door het MKB leveren dus ook substantiële verbeteringen op in Nederland.”

DHV beveelt aan dat MKB Nederland, brancheorganisaties en de overheid samen een studie uitvoeren naar specifieke maatregelen voor verbetering van de milieuprestaties van MKB-ondernemingen.
Omdat de invloed van MKB-ondernemers op het gebied van milieubeleid van hun ketenpartners gering is, is ook hier bundeling van de krachten essentieel. MKB-ondernemers zouden dan ook samen met hun brancheorganisaties in overleg moeten gaan met ketenpartners om gezamenlijk verbeteringen te realiseren.

DHV gebruikte voor het onderzoek naar Duurzaam Ondernemen de Sustainability Score Card. Die is samen met de Universiteit van Nyenrode ontwikkeld. Eerder vond onderzoek naar Duurzaam Ondernemen plaats bij onder andere NUON, KLM, DSM, Rabobank en Stork.

Profiel DHV Groep

DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau, dat diensten verleent en duurzame oplossingen aanbiedt in de markten:
* Transport en Infrastructuur;
* Bouw en Industrie;
* Water;
* Telecommunicatie;
* Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De ruim 3800 professionals werken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid aan innovatieve concepten. Erkende expertise wordt via een hecht kennisnetwerk met sterke lokale aanwezigheid beschikbaar voor klanten in de publieke en private sector.
De diensten omvatten: management consultancy, advisering, ontwerp en engineering, project-, contract- en exploitatiemanagement.