Dutch Green Business Group NV (Euronext: DGB, “DGB” of “de Groep”), een toonaangevend bedrijf voor herbebossing en CO2-compensatie, kondigt vandaag een investering aan in het verminderen van de uitstoot door het voorkomen van ontbossing en bosdegradatie in Corazón Verde del Chaco in Puerto Casado, Presidente Hayes, Paraguay (het “REDD+-project”). CO2-compensatie verzekert de levensvatbaarheid van het project op lange termijn. 

Een kwart van alle emissies wereldwijd wordt veroorzaakt door ontbossing, bosdegradatie en veranderingen in landgebruik. Grootschalige ontbossing leidt tot verhoogde CO2-uitstoot en groot verlies aan biodiversiteit.

Investeren in REDD+ projecten met het vermogen om op te schalen is cruciaal en is vastgesteld als een sleutelfactor in het grootschalige behoud van bossen wereldwijd, terwijl het tegelijkertijd de volgende voordelen oplevert:

  • Vermindering van CO2-uitstoot doordat bestaande bossen niet worden omgezet in landbouwgrond;
  • Verbetering van de waterkwaliteit (lokaal en op grotere schaal) door te voorkomen dat nutriënten en sedimenten naar nabijgelegen waterwegen stromen, wat doorgaans optreedt als gevolg van de omzetting van bosecosystemen in land voor landbouw.
  • Behoud van snel afnemende rivier-, wetland- en bosecosystemen;
  • Projecten ontwikkelen met en samenwerken met lokale gemeenschappen;
  • Biodiversiteit behouden door de inheemse flora en fauna te beschermen.

Het REDD+-project zal tegelijkertijd bedreigde soorten en een breed scala aan ecosysteemdiensten in stand houden, een economisch alternatief bieden voor lokale gemeenschappen en de uitstoot van naar schatting 2 miljoen ton CO2-emissies in de eerste 10 jaar van het REDD+-project verminderen.

Met de investering stelt 28.572 ton CO2-compensatie veilig voor haar portefeuille van CO2-compensatie credits. Na de investering in CO2-compensatie in Sierra Leone, markeert deze investering een volgende stap in de strategie van DGB om deel te nemen aan grootschalige CO2-compensatieprojecten over de hele wereld die commerciële en ecologische voordelen opleveren.

DGB heeft nu meer dan 156.000 ton CO2-compensatie op haar balans en heeft meer dan 250.000 hectare aan bosgrond gescout voor nieuwe projecten.

Selwyn Duijvestijn, Chief Executive van DGB Group: “We zien een grote hoeveelheid nieuwe vraag naar CO2-compensatie. DGB blijft investeren in een portefeuille van CO2-compensatie credits om haar klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.