In de praktijk zien we recycling steeds vaker terug komen, zoals hout met het FSC-Recycled label en Healthy Seas Sokken gemaakt van onder andere gebruikte visnetten. Recycling is het opnieuw gebruiken van materialen. Recycling is iets anders dan hergebruik. Bij hergebruik wordt een product (of delen daarvan) opnieuw gebruikt, zonder het daarbij in grondstoffen te scheiden. In principe lijkt het een goede ontwikkeling dat recycling steeds meer wordt toegepast, maar recycling alleen staat niet altijd garant voor het bieden van de meest duurzame oplossing. Hoe duurzaam een product is wordt tevens bepaald door onder andere het productieproces, de materiaalkeuze en constructie, de levensduur en de vorm van transporteren. Lees wanneer recycling wel duurzaam is!

Samenwerken voor een duurzamere wereld

Het is goed dat er steeds meer wordt nagedacht over het hergebruik van materialen. De druk op de natuurlijke hulpbronnen en het milieu blijft door de groei van de wereldbevolking toenemen. Echter heeft recycling alleen niet alle antwoorden om te streven naar een duurzame wereld. Wanneer echt voor een duurzame aanpak wordt gekozen, zijn de volgende zaken van belang:

• Materiaalkeuze en constructie
• Levensduur van producten verlengen
• Impact van het productieproces verkleinen
• Milieuvriendelijk transporteren van producten
• Consumptiepatronen veranderen

Milieuvriendelijk ontwerpen

De planten, bossen, het water, de rotsen en de grond leveren ons de producten en diensten die broodnodig zijn om te overleven. Het natuurlijke kapitaal van de planeet beschermen houdt in dat we verantwoord om moeten gaan met de producten en diensten die de aarde ons biedt. Om hoogwaardige en duurzame producten te ontwikkelen is het goed om al bij het design producten zo te ontwikkelen, zodat ze met minimale inspanningen gerecycled kunnen worden. Wij noemen dit milieuvriendelijke ontwerpen bij Tarkett ook wel “designing for life”. Wanneer tijdig wordt nagedacht, kan veel milieubelasting worden voorkomen.

Recycling 2

Levensduur producten verlengen

In de praktijk zijn helaas nog te veel voorbeelden te vinden waarbij het gebruik van gerecyclede content ten koste gaat van de kwaliteit van het product en daarmee tevens de levensduur. Het is van essentieel belang naast recycling ook juist te focussen op het verlengen van de levensduur van producten.

Tevens kan worden bekeken welke duurzaamheidsvoordelen u tijdens de hele levensduur van het product kunt behalen, bijvoorbeeld met betrekking tot de installatie/verwijdering en het onderhoud. Zodat u met een goed (en liefst milieuvriendelijk) onderhoud de levensduur van producten zelfs kunt verlengen. Voorafgaand aan recycling kan tevens worden gekeken naar reparatie of hergebruik.

Transport voor het terugkrijgen van producten

Wanneer producten of delen van producten gerecycled worden is het nodig om deze terug te krijgen. Ga dus vooraf na wat de impact is van het transport om deze producten terug te krijgen. Doet u het via partners? Gaat u het zelf ophalen? De uitstoot van C02 verschilt per type vervoersmiddel (vliegtuig, schip, vrachtwagen, trein, koerier) en is uiteraard afhankelijk van de afstand. Verder is het van belang of je producten op eenzelfde locatie “uit elkaar kunt halen” en weer kunt recyclen tot nieuwe producten. Zo niet, wat is dan de afstand om producten naar meerdere locaties te vervoeren?

Impact van het productieproces verkleinen

Ook wanneer bestaande producten worden gerecycled, is bijvoorbeeld energie en water nodig. Het is goed om tevens het productieproces te verduurzamen, door gebruik te maken van hernieuwbare energie en verantwoord om te gaan met water. De gebruikte energie in het productieproces moet duurzaam zijn, zonder schadelijke uitstoot.

 

recycling 4

TIP: Wilt u inzicht hebben in de CO2-impact van alle activiteiten binnen uw productieproces? Gebruik dan de CO2-calculator. Producten die ontworpen zijn voor recycling, kunnen in het algemeen met minder inspanningen gerecycled worden, want hier is immers al bij het ontwerp nagedacht over een eenvoudige demontage (reverse engineering).

Consumptiepatronen veranderen

Afval inzetten als nieuwe materiaalstroom is een goede stap, maar het voorkomen van afval nog een betere. Alles valt of staat met het consumptiepatroon en het gedrag van consumenten. Deze gedragsverandering is (als producent) lastiger te beïnvloeden, maar wel het vermelden waard! Het is goed om mensen bewust te maken van hun consumptiegedrag en ze te motiveren minder te consumeren. Wist u dat bij veel milieuvriendelijke investeringen zelfs een rebound effect kan optreden?

Uit onderzoek is gebleken dat compensatiegedrag kan ontstaan wanneer men duurzame producten gebruikt, ook wel het rebound effect genoemd. Na milieuvriendelijke investeringen kan de focus om écht duurzamer te leven verminderen, wat de positieve effecten van onze milieuvriendelijke investeringen grotendeels teniet kan doen. Mensen die bijvoorbeeld groene energie inkopen laten soms de verlichting langer dan nodig aan staan.

Denise van Keulen, Online Marketing Manager Benelux bij Tarkett