Roger Dassen: “De sterk gestegen voedselprijzen, het klimaatprobleem, voortdurende conflicten en lastig te bestrijden corruptie zijn wereldproblemen die niemand alleen op kan lossen, maar waarvoor we de krachten moeten bundelen. Daarmee is duurzaamheid voor de meeste grote bedrijven geen ‘hype’, maar een issue van strategisch belang. Ook Deloitte neemt zijn verantwoordelijkheid en wil met eigen kennis en ervaring een bijdrage leveren.” Deloitte is de 30e Nederlandse organisatie die de tien principes van Global Compact onderschrijft. UN Global Compact Nederland wil Nederlandse bedrijven stimuleren een eigen bijdrage te leveren aan een duurzame wereldeconomie. Dat kan ondermeer door via het
Nederlandse Netwerk kennis en ervaring op dat gebied met elkaar te delen, dan wel gezamenlijk projecten gericht op duurzaamheid ter hand te nemen. Als kersvers lid van de Stuurgroep Global Compact Nederland zal Deloitte in 2009 het gastheerschap van een Nederlandse UN Global Compact bijeenkomst op zich nemen.

Zowel in Nederland als wereldwijd beschikt Deloitte over mensen met veel expertise als het gaat om duurzaam ondernemen. Dat varieert van het integreren van duurzaamheid in de ondernemingsstrategie tot het concreet vertalen van duurzaamheid naar producten en diensten. Alleen dan kan duurzaam ondernemen effectief zijn en voegt het daadwerkelijk waarde toe. Als financiële dienstverlener is Deloitte gericht op waardecreatie. Daarbij past ook het zoeken naar mogelijkheden om belangen van aandeelhouders en die van andere stakeholders op het gebied van duurzaamheid met elkaar te verenigen. Die aanpak passen we toe in onze dienstverlening naar klanten, maar uiteraard ook in onze eigen bedrijfsvoering.

Ook internationaal is Deloitte nauw betrokken bij het realiseren van een duurzame wereld en het bevorderen van transparantie. Deloitte is onder meer actief in het Global Reporting Initiative, in AccountAbility, the International Assurance and Audit Standard Board en de World Business Council for Sustainable Development. Tijdens de GRI conferentie, die van 7 tot en met 9 mei plaatsvindt in Amsterdam, is Deloitte co-sponsor en verzorgt een workshop over hoe bedrijven hun distributieketens kunnen verduurzamen en daarmee winst kunnen boeken, niet alleen financieel (profit), maar ook voor hun medewerkers en klanten (people) en voor het milieu (planet).

Deloitte Nederland zal jaarlijks in haar jaarverslag rapporteren op welke wijze zij uitvoering geeft aan de 10 principes van UN Global Compact, zowel in haar eigen bedrijfsvoering als in haar dienstverlening naar klanten. Het maatschappelijk jaarverslag van Deloitte wordt door een externe accountant geverifieerd.