“Met de hele Groep samen hebben we honderden initiatieven lopen die technisch gezien onder de noemer ‘duurzaam ondernemen’ vallen”, zegt Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder. “Tot voor kort hebben we deze activiteiten echter nooit als ‘duurzaam ondernemen’ beschouwd – ze zijn immers een natuurlijke weerspiegeling van wie we zijn. Alles wat we hebben verwezenlijkt, is voortgevloeid uit onze diepgewortelde sociale waarden, meerbepaald onze sterke wil om de gezondheid en het welzijn van onze klanten, medewerkers, leveranciers en gemeenschappen waarin we actief zijn te beschermen en te koesteren. Deze waarden, die hun oorsprong hebben in een familiebedrijf van 140 jaar, kenmerken ons en vormen de essentie van ons succes op lange termijn. Bijgevolg is ‘handelen als een verantwoordelijke onderneming’ één van onze drie strategische pijlers, naast ‘genereren van winstgevende omzetgroei’ en ‘nastreven van uitmuntende uitvoering’.”

Het verslag belicht de strategische prioriteiten van de groep voor elk van de drie kerndomeinen van ‘duurzaam ondernemen’ – product, mens en planeet:

Voor product is de topprioriteit van Delhaize Groep het aanbieden van veilig en gezond eten van goede kwaliteit aan betaalbare prijzen.
Voor mens is de prioriteit van de Groep de persoonlijke en professionele ontwikkeling van haar 138.000 medewerkers, met een belangrijk accent op hun gezondheid en welzijn.
Voor planeet (milieu) legt Delhaize Groep zich toe op energiebesparing.

Delhaize Groep is trots op de successen die ze tot nu toe heeft behaald in elk van deze kerndomeinen.

Product – De Groep was de eerste Europese voedingsdistributeur die al in 1985 biologische producten lanceerde. Recentelijk heeft Delhaize Groep het vooruitstrevende Guiding Stars, een voedingsinformatiesysteem, ontwikkeld en ingevoerd in al haar ondernemingen in de Verenigde Staten.
Mens – De Groep heeft ook enorm geïnvesteerd in de gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers. Haar Amerikaanse dochteronderneming Hannaford is één van de slechts 8 distributiebedrijven van Amerika die werden beloond met een platina-award in de categorie Best Employer for Healthy Lifestyles in 2007. In 2008 won Delhaize Groep de Champion of Diversity Award van Supermarket News.
Planeet – Delhaize Groep heeft een bijzondere vooruitgang gemaakt in het behouden van de gezondheid van onze planeet. In België is Delhaize Groep de grootste gebruiker van groene energie, en in Griekenland richtte dochteronderneming Alfa-Beta al in 1974 het eerste onafhankelijke recyclagecentrum van Europa op. De Amerikaanse dochteronderneming, Food Lion, heeft meer Energy Stars gekregen van de U.S. Environmental Protection Agency dan welke andere Amerikaanse voedingsdistributeur ook.

Delhaize Groep haalt in haar rapport domeinen aan die voor verbetering vatbaar zijn en waartoe ze zich wil verbinden. Delhaize Groep bereidt bijvoorbeeld de berekening en rapportering voor van de ecologische voetafdruk van haar activiteiten en de sociale aspecten van haar toevoerketen. Om haar vooruitgang op te volgen, ontwikkelt Delhaize Groep key performance indicators (KPI’s) voor de meest belangrijke zaken die verband houden met haar activiteiten.