Deeleconomie-initiatieven hebben merendeels een positieve milieu-impact. Zo blijkt uit een verkennend onderzoek door shareNL, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat vrijdag openbaar is gemaakt.

De deeleconomie wordt altijd al verbonden aan duurzaamheid. De werkelijke duurzaamheidsimpact is echter nooit onderzocht. Gedurende 2015 is er in samenwerking met diverse deeleconomie-initiatieven en experts op het gebied van duurzaamheid een eerste verkenning gedaan naar de milieu-impact. Hierbij zijn ‘deelgedrag’ en de bijkomende positieve en negatieve effecten in kaart gebracht. Daarnaast wordt er aan de hand van verschillende scenario’s bepaald wat de milieuwinst kan zijn bij een verdere groei van de deeleconomie. Hoewel er onder bepaalde voorwaarden een negatieve milieu-impact kan optreden, heeft de deeleconomie in algemene zin een positieve impact op het milieu. Dit komt omdat bestaande middelen beter benut worden.

De boor

Een gemiddelde boor wordt slechts 12 minuten gebruikt. Het is een aansprekend voorbeeld binnen de deeleconomie. Steeds meer mensen willen wel het gat in de muur, maar niet langer de boor in de kast. Delen biedt dan uitkomst en bovendien worden de gedeelde boren beter benut. Nu worden er in een wijk met 250 huishoudens nog 4,5 duizend ‘booruren’ per jaar weggegooid. Slimme apps en websites van platformen als Peerby maken het delen gemakkelijk. In een optimaal scenario zijn er in dezelfde wijk nog 38 boren nodig en hoeven er 212 boren niet geproduceerd en verwerkt te worden. Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van waterverbruik, grondstofverbruik en CO2 uitstoot. Daarnaast wordt de verbondenheid in buurten bevorderd en levert het delen een flinke financiële besparing op.

Beter benutten

Binnen de deeleconomie worden er tussen mensen onderling allerhande producten onderling uitgeleend en verhuurd. Doe-het-zelf-, huishoudelijke-, elektronica-, feest-, sport en spel- en reisartikelen, maar ook kinderspullen, boeken, kleding, caravans, campers, auto’s en boten. Door deze goederen beter te benutten hoeven er minder producten geproduceerd en als afval verwerkt te worden. Dat leidt in de meeste gevallen tot een lagere druk op milieu.

Het beter benutten kan ook een negatieve milieu-impact hebben. Zo kunnen vervuilende producten, bijvoorbeeld een oude dieselboot, of producten die veel onderhoud vergen, zoals kleding en extra wasbeurten, juist voor een extra milieubelasting zorgen. Ook biedt de deeleconomie consumenten goedkopere toegang tot producten waardoor er extra geconsumeerd wordt, wat ook kan leiden tot meer milieudruk. Een kritische blik is dus noodzakelijk, maar per saldo hebben deeleconomie-initiatieven een positieve milieu-impact.

Klimaatakkoord

Initiatieven uit de deeleconomie kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het klimaatakkoord. Hier ligt een grote kans voor bedrijven en overheden die weten in te zetten op het beter benutten van bestaande goederen. De reactie van het kabinet is dan ook positief, zo stelt Henk Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer: ‘Het kabinet ondersteunt initiatieven in de deeleconomie en wil deze zoveel mogelijk de ruimte geven.’

Het volledige rapport is hier te vinden.