De duurzaamheidscertificering van de Rainforest Alliance evolueert naar een nieuw programma met meer robuuste criteria, meting en impact, met verschillende belangrijke innovaties, dat op 30 juni wordt gepubliceerd. Het nieuwe programma vervangt de bestaande Rainforest Alliance en UTZ-certificeringsprogramma’s vanaf medio 2021.

De internationale non-profitorganisatie verwacht dat ten minste twee miljoen boeren over de hele wereld het nieuwe certificeringsprogramma zullen gebruiken om betere gewassen te produceren, zich aan te passen aan klimaatverandering, hun productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen.

Voor veel grote merken en bedrijven in de toeleveringsketen is het programma van belang om een gestage aanvoer van gecertificeerde ingrediënten te verkrijgen, om hun commitment aan verantwoord ondernemen te realiseren en om aan de stijgende consumentenverwachtingen voor duurzamere producten te voldoen.

Het nieuwe programma bestaat uit de Sustainable Agriculture Standard met vereisten voor boerderijen en toeleveringsketens, een nieuw waarborgingssysteem en een aantal tools om de voortgang naar duurzaamheidsdoelstellingen te meten. De twee jaren van onderzoek en ontwikkeling waarmee dit cruciale punt is bereikt, bouwen voort op 45 jaar aan gecombineerde certificeringservaring van de organisatie na de fusie van de Rainforest Alliance en UTZ in 2018.

De ontwikkeling van het nieuwe certificeringsprogramma werd deels gedreven door openbare raadplegingen, waarmee input werd verkregen van meer dan 1.000 mensen in bijna 50 landen, die meer dan 200 organisaties vertegenwoordigen.

“Het nieuwe certificeringsprogramma biedt nieuwe tools om boeren en bedrijven te ondersteunen bij het stellen van duidelijke duurzaamheidsdoelen en om gerichter investeringen te maken om de positieve impact op mens en natuur te verbeteren”, aldus Ruth Rennie, directeur Standards & Assurance bij de Rainforest Alliance. “Deze tools en innovaties ondersteunen veerkrachtigere landbouw en helpen om van verantwoord ondernemen de nieuwe norm te maken. In ons tijdperk van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en wereldwijde ongelijkheid wordt dit een steeds urgentere zaak,” voegde ze eraan toe.

“Dit ambitieuze en innovatieve certificeringsprogramma maakt deel uit van de strategie van de Rainforest Alliance om samen te werken met boeren, bedrijven, uitvoerende partners en externe auditoren, evenals met andere NGO’s, overheden en consumenten,” aldus Alex Morgan, Chief Markets Officer bij de Rainforest Alliance. “Alleen samen kunnen we het evenwicht tussen mens en natuur herstellen en een wereld creëren waarin beide floreren,” voegde hij eraan toe.

In mei van dit jaar heeft de Rainforest Alliance ook haar nieuwe keurmerk gepresenteerd, dat vanaf 1 september 2020 kan worden gebruikt op productverpakkingen en promotiemateriaal. Het nieuwe keurmerk zal uiteindelijk het huidige Rainforest Alliance Certified™-keurmerk en het UTZ-label vervangen. Het nieuwe keurmerk is een eenvoudig symbool dat consumenten laat zien hoe zij een betere keuze kunnen maken. Het laat zien dat boeren en bedrijven stappen ondernemen om hun producten te verduurzamen en zo een betere toekomst voor mens en natuur te realiseren.

Belangrijke innovaties van het 2020-certificeringsprogramma

  • Klimaatslimme landbouw:

De implementatie van klimaatslimme landbouw is van essentieel belang voor boeren en bedrijven over de hele wereld die zich moeten aanpassen aan een veranderend klimaat om de toekomst van hun gewassen, levensonderhoud, producten en toeleveringsketens veilig te stellen. De Sustainable Agriculture Standard 2020 is speciaal gericht op klimaatslimme landbouw, met de nadruk op aanpassing en veerkracht.

  • Mensenrechten:

Er is een nieuwe ‘Assess-and-Address’-aanpak ontwikkeld voor het aanpakken van mensenrechtenkwesties zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, geweld en intimidatie op de werkplek. In plaats van een verbod op te leggen dat het probleem vaak ondergronds drijft, richt de nieuwe aanpak zich op het in kaart brengen van risico’s en het betrekken van lokale gemeenschappen om samen te werken, om zo de problemen te voorkomen en aan te pakken – waar en wanneer ze zich ook voordoen.

  • Verbeterd datamanagement:

Het programma omarmt de kracht van data. Dit betekent een betere analyse van risico’s en het meten van prestaties, nieuwe digitale tools voor boeren en duidelijker inzicht in de prestaties van bedrijven. Geospatiale analyses worden gebruikt om prestaties te ondersteunen en te toetsen aan de belangrijkste eisen van de standaard, zoals bijvoorbeeld het vermijden van ontbossing.

  • Gedeelde verantwoordelijkheid:

Het programma is gericht op het aanpakken van systemische onevenwichtigheden in de wereldwijde toeleveringsketen, die te veel druk zetten op vooral boeren om tot duurzamere landbouwproductie te komen. Bedrijven zullen producenten moeten belonen voor het voldoen aan de standaarden voor duurzame landbouw door verplicht een zogenaamde ‘sustainability differential’ te betalen. Dit is een extra contante betaling bovenop de marktprijs voor de verkoop van gecertificeerde gewassen. Bedrijven zullen ook investeringen moeten doen om producenten te ondersteunen bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen en dienen daarover transparant te zijn.

  • Sociale en milieueisen voor toeleveringsketens:

Duurzame productie gaat niet alleen over landbouwpraktijken op de boerderij. In het nieuwe certificeringsprogramma zullen bedrijven in de toeleveringsketen met een hoog risico op negatieve sociale en milieueffecten, ook verbeterde werkwijzen moeten implementeren. Denk hierbij aan het waarborgen van behoorlijke arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming, evenals afvalwaterbeheer.

  • Ontbossing:

Ontbossing blijft verboden voor gecertificeerde producenten, maar het verbod wordt verbreed naar de omvorming van alle natuurlijke ecosystemen – inclusief wetlands en veengebieden – om zo meer land te beschermen en duurzamer te beheren.

  • Risicogebaseerde vereisten en zekerheid:

Het nieuwe certificeringsprogramma is gebaseerd op een grondige risicobeoordeling van de sociale en milieurisico’s voor duurzame landbouwproductie in verschillende gewassen en landen. Gegevens uit de risicobeoordeling worden gebruikt om producenten en bedrijven te begeleiden in waar ze hun verbeteringen het best op kunnen richten voor maximale impact. Evenzo kan het opnemen van risico’s in het waarborgingsproces auditors voorzien van effectievere kennis bij het uitvoeren van controles, en kan het hen helpen om zich te richten op de urgentste problemen.

Wat gebeurt er nu?

  • Het nieuwe certificeringsprogramma wordt op 30 juni 2020 gepubliceerd op www.rainforest-alliance-org.
  • Vanaf september 2020 begint de Rainforest Alliance met het uitrollen van het certificeringsprogramma over de hele wereld via een uitgebreid trainingsprogramma en de verdere ontwikkeling van ondersteunende technologische systemen.
  • Vanaf juli 2021 worden alle audits gedaan volgens de 2020 Sustainable Agriculture Standard.