Vanaf het studiejaar 2021-2022 is voor iedere student aan de Radboud Universiteit duurzaamheid een standaard onderdeel van de opleiding. Of studenten nu rechten, wiskunde of microbiologie studeren; alle studenten die starten bij de Radboud Universiteit, leren vanuit de eigen opleiding hoe zij kunnen bijdragen aan duurzaamheidsvraagstukken. Met het integreren van duurzaamheid in het curriculum, zet de Radboud Universiteit nu een grote stap in de missie om als universiteit een significante impact te maken op de toekomst. Een koers die is ingeslagen met de lancering van de strategie ‘A Significant Impact’ in 2019. Op donderdag 18 november, een week voor Black Friday, vraagt de Radboud Universiteit extra breed aandacht voor de rol van onderwijs en onderzoek in de klimaatcrisis.

Collegevoorzitter Daniël Wigboldus van de Radboud Universiteit: “De klimaatcrisis is een complex, wereldwijd probleem. Daarom hebben we de keuze gemaakt om alle studenten vanuit hun eigen
discipline na te laten denken over dit probleem. Alle kennis en onderzoek draagt bij aan de oplossing en beter zicht op problemen. We hopen dat veel andere universiteiten en hogescholen wereldwijd dit ook gaan doen om zo echt verschil te maken. De Radboud Universiteit wil van betekenis zijn voor de maatschappij. Bijna 25.000 studenten volgen er een opleiding en velen zullen straks verantwoordelijke posities bekleden in de maatschappij.”

‘A Significant Impact’

Maak meer werk van het herstel van de natuur en van het tegengaan van de opwarming van de aarde. Dat was de oproep van meer dan 220 vooraanstaande medische en wetenschappelijke tijdschriften in hun redactioneel commentaar aan wereldleiders. Met als boodschap het inzetten van kennis, kunde en autoriteit voor maatregelen die er wereldwijd toe doen. Ook de Radboud Universiteit is al langere tijd actief bezig met duurzaamheid en biedt studenten meerdere opties in hun curriculum. Met de aankondiging van het verweven van duurzaamheid in alle opleidingen, vraagt de Radboud Universiteit op donderdag 18 november landelijk aandacht voor de rol van onderwijs in de klimaatcrisis.

‘Influencer worden’

Of je nu rechten of microbiologie studeert; elke student komt in aanraking met duurzaamheid. De toekomst van studenten én van onze planeet hebben we (deels) zelf in handen. Studenten, docenten en onderzoekers zetten met elkaar hun creativiteit en kritische denkkracht in om de gevolgen van de klimaatcrisis aan te pakken. Iedereen kan een bijdrage leveren aan verbetering en zo een ‘influencer’ zijn. Op 18 november lanceert de Radboud Universiteit dan ook een landelijke campagne om (jonge) mensen aan te sporen om na te denken over hun consumptiegedrag en hoe zij via onderwijs en onderzoek invloed kunnen hebben op de toekomst. Daarvoor is een indringende film van 1 minuut gemaakt die op die dag op televisiezenders en online te zien is: