‘De hele levenscyclus van plastics vormt een bedreiging voor de menselijke gezondheid’

Het rapport ‘Plastic and Health’ van het Centre for International Environmental Law (CIEL) onderzoekt de gezondheidseffecten van plastics in de hele levenscyclus, van productie- tot afvalfase. Dit rapport concludeert dat een preventieve aanpak nodig is, om ons te beschermen tegen schadelijke gezondheidseffecten van de plastic vervuilingscrisis.

De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn onder meer:

* Plastics vormen in elke fase van hun levenscyclus risico’s voor de gezondheid. Zo komen er schadelijke chemicaliën vrij bij de winning en productie van grondstoffen voor plastic. Worden we blootgesteld aan chemische additieven tijdens gebruik en vervuilt plastic het milieu en onze voeding wanneer het in onze omgeving terechtkomt.

* Microplastics, zoals fragmenten en vezels, dringen het lichaam binnen door contact, inname of inademing en kunnen bijdragen aan een breed scala van schadelijke gezondheidseffecten. Deze deeltjes zijn zeer klein in omvang, kunnen weefsels en cellen binnendringen en giftige stoffen, met kankerverwekkende en hormoonverstorende effecten, met zich meedragen.

* Onzekerheden en kennishiaten, bijvoorbeeld over de gebruikte chemicaliën in het productieproces en het plastic zelf, maken volledige beoordeling van de gezondheidseffecten onmogelijk en voorkomen dat consumenten, gemeenschappen en regelgevers weloverwogen keuzes kunnen maken. Daarnaast is nog te weinig bekend over de impact van microplastics in het menselijk lichaam.

In antwoord op de bevindingen van het CIEL-rapport zegt Greenpeace campagneleider plastic Anne Wijers: “De gezondheidsrisico’s van de plastic vervuilingscrisis zijn veel te lang genegeerd en moeten een grotere rol spelen bij alle beslissingen over plastic in de toekomst. Het zijn niet alleen onze oceanen en zeedieren die lijden aan deze plasticverslaving, wij lijden er allemaal onder. Plastic draagt ​​bij aan klimaatverandering en houdt ons afhankelijk van fossiele brandstoffen, het komt in onze lucht, ons water en in onze voedselvoorraden. Bovendien bedreigt plastic onze gezondheid. Hoewel er nog veel te leren is over alle effecten van plastics op de gezondheid, weten we genoeg om het ​​voorzorgsprincipe te hanteren en zo snel mogelijk te stoppen met wegwerpplastic.”

 

Share Button