De Groene Zaak en EIT Climate-KIC gaan hun krachten bundelen om op Europese schaal Nederlandse business innovaties uit te rollen die direct bijdragen aan het terugdringen van het klimaatprobleem. Daartoe hebben beide organisaties op 18 februari, tijdens het Jaarcongres van De Groene Zaak, een langjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten. Met deze stap geven zij concreet en met impact invulling aan de doelstellingen van de klimaattop in Parijs.

Het Nederlandse duurzame bedrijfsleven loopt internationaal voorop als het gaat om innovaties die de uitstoot van broeikasgassen tegengaan. Zowel technisch als financieel zijn er tal van oplossingen ontwikkeld, met name op het terrein van clean tech. “De opschaling ervan blijft echter achter”, zegt De Groene Zaak CEO Marga Hoek. “Daar hebben we voor Nederlandse bedrijven echt de Europese markt voor nodig. EIT Climate-KIC heeft als missie innovaties sneller naar de markt te brengen door Europa heen, om zo de transitie naar een koolstofarme economie te versnellen. Door deze samenwerking kunnen Nederlandse innovaties op een veel grotere schaal worden uitgerold en dus meer effect sorteren zowel in business als in klimaat opzicht”, aldus Hoek.

Volgens Bertrand van Ee, Ambassador van EIT Climate-KIC en Hoek, is het COP21 Klimaatakkoord ‘een boodschap aan het bedrijfsleven’. Beide beschouwen het tegengaan van klimaatverandering als de grootste uitdaging ooit voor het bedrijfsleven. “Deze uitdaging biedt enorme businesskansen”, aldus Van Ee. “Alleen al afgelopen jaar is er 270 miljard dollar geïnvesteerd in koolstofarme clean energy oplossingen, naast minstens 130 miljard in energie-efficiency. En we staan nog maar aan het begin.”

Growth with a purpose

De samenwerking tussen De Groene Zaak en EIT Climate-KIC moet al einde 2016 leiden tot een aantal concrete, internationale projecten en programma’s die zowel business als positieve impact genereren. Het gelijktijdig oplijnen van bedrijfsleven, overheid en wetenschap (triple helix) moet een succesvolle uitrol en implementatie borgen. Als speerpunten zijn voor 2016 benoemd de ‘Urban Transitions’ (efficiency en energieleverende gebouwen) en ‘Sustainable Production Systems’ (clean technology in de (maak)industrie). “Nederland is letterlijk een broedplaats”, aldus Hoek. “Maar voor schaalvergroting hebben bedrijven de Europese markt nodig, en daar geven wij ze op deze wijze beter toegang toe. Die schaal heeft het klimaat ook nodig, daar deze bedrijven oplossingen voor het klimaatprobleem leveren. Denk aan een positieve CO2 footprint, waarbij bedrijven niet alleen zichzelf maar ook hun omgeving verduurzamen. Of woningen die niet alleen duurzame energie leveren en geen CO2 uitstoten, maar bovendien informatie leveren voor ‘big data’ waarmee innovaties mogelijk worden om gedrag te verbeteren.”

Volgens Van Ee en Hoek wordt op beide terreinen nog onvoldoende progressie gemaakt, terwijl er door Nederlandse bedrijven al dergelijke initiatieven worden ontwikkeld met een enorme marktpotentie. Hoek: “de focus ligt nu dus echt op het internationaal opschalen van die innovaties in Europa, met impact voor zowel business als klimaat. Ofwel: business as a force for good.”

marga_ee