De consument vindt Tony’s Chocolonely, Ekoplaza en de Vegetarische Slager de meest duurzame voedingsmerken. De verkiezing van het Future of Food Brand 2019 is onderdeel van het Future of Food onderzoek dat tweemaal per jaar wordt uitgevoerd. Het is het eerste grootschalige onderzoek dat inzicht biedt in de consument in de voedseltransitie. In totaal 1.500 consumenten werden geïnterviewd. Deze uitkomsten worden aangevuld met inzichten uit kwalitatief onderzoek onder experts en consumenten. 

Onjuist beeld over wat duurzaam is

Tony’s Chocolonely staat hoog op de lijst, maar richt zich in de praktijk vooral op fairtrade en minder op duurzaamheid. De hoge positie wordt dus deels veroorzaakt door een misperceptie over wat duurzame productie inhoudt. Uit het onderzoek blijkt dat veel consumenten een vertekend, deels onjuist of vaag beeld hebben over wat duurzame voeding precies is. Veel mensen geven een generiek antwoord op de vraag wat zij onder ‘duurzame voeding’ verstaan. Degenen die een specifieker antwoord geven, noemen vaak een natuurlijke of biologische productie, weinig verspilling en weinig verpakking als voorbeelden van duurzaamheid.

Plantaardig in opkomst

Een drietal producenten van plantaardige vlees- of zuivelalternatieven staan in de top 11. Dat deze producten beter zijn dan dierlijke producten lijkt dus langzaam door te dringen tot de consument. Toch blijkt dat weinig vlees en weinig dierlijke zuivel nog niet sterk geassocieerd worden met duurzaamheid. Er bestaat een groot verschil tussen wat experts als impactvol zien en wat consumenten denken dat impactvol is. Desalniettemin is de beweging naar minder dierlijke producten voelbaar. Zo’n 2 op de 5 consumenten is in enige mate bezig met minder vlees eten. Ongeveer 1 op de 3 consumenten drinkt of eet bewust minder dierlijke zuivel.

Supermarkt belangrijk in verduurzaming

Ekoplaza staat in de top 3. Deze supermarktketen liet tijdens de stemperiode een stevige reclamecampagne lopen, gericht op allerlei duurzame aspecten van hun aanbod. Die campagne lijkt dus zijn vruchten af te werpen.

4 van de 11 genomineerde merken zijn retailers. Consumenten blijken de rol van retailers belangrijk te vinden. Dit wordt ook bevestigd door de gesprekken die we met consumenten voerden. In de ogen van de consument is de supermarkt een belangrijke partij die duurzaam consumeren mogelijk moet maken. Door het juiste assortiment aan te bieden, de juiste informatie te verstrekken en de prijzen zo laagdrempelig mogelijk te houden, kan de retailer belangrijke drempels wegnemen.