Vandaag publiceren Circle Economy, Accenture, DuurzaamBedrijfsleven Media en MVO Nederland de eerste Circular Economy Index. Het rapport From rhetoric to reality – The Circular Economy Index of Dutch businesses geeft inzicht over waarom en op welke manier 50 grote Nederlandse bedrijven werken aan de circulaire economie. Bij 87% van de respondenten is circulair namelijk onderdeel van de strategie.

Een belangrijk thema in de publicatie is afval. Daar gebeurt al heel wat. Meer dan de helft van de deelnemende bedrijven heeft een duidelijk beleid en doelstellingen op het gebied van afval. Retourlogistiek wordt genoemd als een punt van aandacht. 38% geeft aan dit te willen organiseren, slechts 17% krijgt het ook daadwerkelijk voor elkaar. Samenwerken is hierbij belangrijk.

Een goed voorbeeld hiervan is in het rapport te lezen; het partnerschap tussen Landal GreenParks en Van Gansewinkel. Samen analyseren ze onder andere wat het beste verpakkingsmateriaal is om in snackbars op de parken van Landal te gebruiken. “Er zijn meerdere duurzame opties, maar de juiste en circulaire optie vraagt om een analyse van de hele waardeketen. En dit doen we samen met Van Gansewinkel”, aldus Tanja Roeleveld van Landal GreenParks. Meer over de samenwerking en business case in het rapport.

STRUIKELBLOK

Er zijn ook kansen voor samenwerkingen waar bedrijven nog veel beter gebruik van kunnen maken, waaronder met ketenpartners. Slechts een derde van de deelnemers heeft afspraken gemaakt met partners in de keten over circulaire modellen. Daarnaast koopt maar 6% van de respondenten in bij leveranciers die aan minimale eisen wat betreft circulair voldoen.

Van idee naar actie blijkt ook een struikelblok te zijn volgens de index. Meer dan de helft van de respondenten (53%) geeft aan circulaire principes te overwegen voor productontwikkeling, maar een vijfde van de deelnemers doet dit ook daadwerkelijk met het grootste deel van hun producten (minimaal 80%).

Hoge ambities voor een circulaire wereld, maar nog wel in de kinderschoenen aldus het rapport. Er is wat dat betreft een circulaire wereld te winnen!

Dit is een korte samenvatting van de eerste Circular Economy Index. Meer resultaten, praktijkvoorbeelden , een uitleg van 5 (succesvolle) circulaire businessmodellen, tools en tips vindt u in het rapport.