Brancheorganisaties Dutch Data Center Association (DDA) en NLdigital hebben vandaag een gezamenlijk sector-initiatief aangekondigd omtrent het terugdringen van het energieverbruik van in datacenters opgestelde servers. Het landelijke initiatief heeft als doel de energie-efficiëntie van servers te verbeteren door gebruikers te wijzen op de wettelijke verplichting om gebruik te maken van optimale powermanagement instellingen.

De brancheorganisaties en hun achterban zien de stap naar efficiëntere server instellingen als een logische aanvulling op de vele energiebesparende maatregelen die datacenters al jaren succesvol nemen op eigen koel- en elektriciteitsdistributie systemen. “Als datacenter sector nemen we onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Met dit initiatief willen we ons inspannen om onze klanten, die de eigenaar zijn van de servers, te informeren over de verdere energie-efficiëntie mogelijkheden van hun computerapparatuur”, zegt Stijn Grove, Managing Director Dutch Data Center Association.

Lotte de Bruijn, directeur NLdigital, “De hele keten van hardware- en softwareleveranciers, IT-beheerders en datacenters gaat door dit initiatief samen nog efficiënter om met energie voor digitale diensten, op weg naar een klimaatneutrale digitale sector”.

Sector doorbreekt impasse

De optimalisatie van powermanagement instellingen op servers is een maatregel op de Erkende Maatregelen Lijst (EML) voor datacenters. Echter is alleen de eigenaar van de server bij machte om de maatregel te nemen. Na twee jaar overleg met de overheid heeft de sector een handreiking opgesteld die binnenkort beschikbaar zal zijn op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met dit initiatief doorbreken de datacenters deze impasse.

De datacenters die zijn aangesloten bij het initiatief zullen hun klanten persoonlijk attenderen op de noodzaak tot het nemen van deze maatregelen. Ook zullen zij hun klanten vragen een Energie Efficiëntie Verklaring (EEV) te ondertekenen. In deze EEV geeft de klant aan bewust te zijn van deze maatregel, inventariseert hoe de instellingen staan en waar nodig deze aanpast.

Rob Stevens, directeur en mede-eigenaar Interconnect: “Daar waar techniek en innovatie ons in de gelegenheid stelt op betrekkelijk eenvoudige wijze een bijdrage te leveren aan verduurzaming laten wij geen enkele kans liggen. De huidige energietarieven zijn bovendien een extra argument onze relaties actief te informeren over de mogelijkheden die apparatuur biedt.” Ook Jan-Joris van Dijk, Managing Director van Bytesnet is positief over het initiatief: “We zijn op vele fronten bezig om de digitale innovatie op een duurzame wijze te faciliteren. Energiebesparing met behulp van powermanagement zien wij als een welkome aanvulling om onze klanten te helpen zich te verbeteren op gebied van duurzaamheid.”

Verdere stappen

Ook roepen de branches op om nieuwe servers bij installatie gelijk in balanced mode te zetten en zien zij graag dat alle server fabrikanten en ICT-dienstverleners hun nieuwe apparatuur default afleveren en installeren in deze optimale energie-instellingen. Voor configuratie naar balanced mode kan de ‘Happyflow manual’ van het LEAP-programma worden geraadpleegd op de website van RVO.

Tevens biedt de huidige wetgeving momenteel weinig duidelijkheid over wat er van de eigenaar en beheerder van de apparatuur wordt verwacht, en wat er van het datacenter wordt verwacht. De branches pleiten dan ook voor een fundamentele herziening van de wetgeving, waarbij de eigenaar en beheerder van de servers direct kan worden aangesproken op de energiebesparende maatregelen die genomen moeten worden.

De volgende organisaties ondertekenen onder andere het initiatief:

 • Bytesnet
 • Data Center Fryslân
 • Datacenter Almere
 • Datacenter Groningen
 • Dataplace
 • Digital Realty – Interxion Nederland
 • Edgeconnex
 • Equinix
 • FCA
 • Global-e Datacenters
 • Interconnect
 • Iron Mountain Data Centers
 • NorthC Datacenters
 • Previder
 • Serverius
 • Switch Datacenters
 • Systemec