In Nederland is in 2021 de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) gestegen met 0,03% t.o.v. 2020. Daarmee stokt de daling van de CO2-uitstoot voor het eerst in 6 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). In 2020 ging het nog om een daling van 11,5% CO2-uitstoot ten opzichte van 2019. De CO2 emissies in 2021 zijn met 74,1 miljoen ton (Mton) nog wel lager dan de 83,7 Mton in 2019, voordat de coronacrisis begon. De 343 bedrijven die onder het ETS vallen, zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot in Nederland.


Bron: Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Mark Bressers, directeur-bestuurder NEa: “Dat de daling van CO2 uitstoot die we de afgelopen jaren zagen in 2021 tot stilstand is gekomen, is teleurstellend. De Industrie en energiesector moeten nog stappen zetten om de doelen voor 2030 uit het Klimaatakkoord te halen. Daarvoor hoop je natuurlijk elk jaar een daling van de CO2-uitstoot te zien.”

CO2-uitstoot kolencentrales flink omhoog

De CO2-uitstoot van de 4 kolencentrales is in 2021 met 69% toegenomen in vergelijking met 2020. De uitstoot van de grootste kolencentrale van Nederland, de RWE centrale in Eemshaven, is zelfs meer dan verdubbeld: van 2,5 Mton CO2 in 2020 naar 5,3 Mton in 2021. In totaal stootten de kolencentrales 11,6 Mton CO2 uit in 2021 en waren daarmee verantwoordelijk voor 7% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

De uitstoot van veel gascentrales daalde juist aanzienlijk waardoor de uitstoot van de energiesector nagenoeg gelijk bleef ten opzichte van 2020.

Gelijktijdig met de forse stijging van steenkool is het gebruik van biomassa in de kolencentrales met ruim 38%  toegenomen in 2021. De hoeveelheid energie die daarmee werd opgewekt is genoeg om bijna 6 miljoen huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien.

Biomassa uitstoot voor het eerst gerapporteerd

In 2021 werd er voor 7,6 Mton CO2 uitgestoten door het verbranden van biomassa in ETS-installaties. 2021 is het eerste jaar dat ETS-installaties deze uitstoot moeten monitoren en rapporteren.

De CO2 die vrijkomt bij het verbranden van biomassa wordt binnen het EU ETS gezien als klimaatneutraal en dus hoeven bedrijven niet te betalen voor deze uitstoot. Vanaf 2023 geldt dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat de biomassa die ze verstoken voldoet aan Europese duurzaamheidscriteria. Als de biomassa die wordt verstookt niet voldoet aan de criteria moeten bedrijven wel gaan betalen voor de CO2-uitstoot. Voor de biomassa die wordt bijgestookt in Nederlandse kolencentrales gelden al wel strenge duurzaamheidseisen.