Het totale verbruik van vlees en vleeswaren per hoofd van de bevolking in Nederland ligt in 2021 op 76,1 kg (op basis van karkasgewicht). Dit is vrijwel gelijk aan de 75,9 kg in 2020. Dit blijkt uit berekeningen van Wageningen University & Research in opdracht gemaakt voor Wakker Dier. Deze getallen betekenen dat de dalende trend in 2020 ten opzichte van 2019 zich doorzet in 2021.

In 2021 keert het vleesverbruik niet terug naar het niveau van de precoronajaren van 2019 en daarvóór. De lichte toename in 2021 ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door kleine stijgingen in het verbruik van roodvlees (varken en rund) terwijl witvlees (kip en gevogelte) een geringe daling laat zien.

Verschillen in vleesverkopen in retail- en groothandelskanaal

De vrijwel stabiele vleesverbruikscijfers in beide coronajaren 2020 en 2021 doen vermoeden dat de toegenomen verkoop van vlees bij supermarkt en slager (retail), zoals die zich liet zien in 2020, ook constant is gebleven. Echter, hier doet zich in 2021 een opvallende daling voor in de verkoop van vers vlees en vleeswaren ten opzichte van 2020. In vergelijking met 2019 betekent deze afname in 2021 overigens dat de vleesverkopen weer iets hoger uitkomen dan het 2019-niveau – met uitzondering van varkensvlees(waren). In het groothandelskanaal (toeleverancier van onder meer horeca en catering) zijn de vleesverkopen juist gestegen in 2021 ten opzichte van 2020. Tegelijkertijd betekenen deze groeicijfers in het groothandelskanaal in 2021 nog lang geen terugkeer naar 2019-cijfers.

Terug naar precorona?

Veranderingen in en tussen het retail- en het groothandelskanaal tijdens de coronajaren geven aan dat terugkeer naar de situatie vóór corona tot de mogelijkheden behoort. Maar het is momenteel voorbarig dit als vanzelfsprekend te beschouwen. Hetzelfde geldt voor een terugkeer naar precoronavleesverbruikscijfers.