In de zomer van 2008 heeft de schriftelijke consultatieronde plaatsgevonden van de productgroep Gebouwen. Mede dankzij deze input de Stuurgroep DBO (Duurzame Bedrijfsvoering Overheden) de criteria voor de productgroep definitief vastgesteld. De vier onderdelen: Beheer en onderhoud van kantoorgebouwen (download 355kB), Renovatie van kantoorgebouwen (download 309 kB), Huur en aankoop van kantoorgebouwen (download 226 kB) en Sloop van gebouwen (download 274 kB) zijn beschikbaar. SenterNovem bedankt alle organisaties en personen die een reactie hebben ingediend hartelijk voor hun betrokkenheid en voor de moeite die zij hebben gedaan om dit document kritisch te bekijken en om aanvullende informatie toe te sturen.

Voor SenterNovem is de criteriaontwikkeling een zoektocht waarbij we te maken hebben met enerzijds hoge ambities en strakke (politieke) deadlines en anderzijds streven naar zorgvuldigheid en kwaliteit. Via stakeholderbijeenkomsten en consultatierondes krijgen marktpartijen gelegenheid om mee te denken; deelname hieraan is openbaar. De relevante koepels, branches en deskundigen hebben we hiervoor daarnaast ook actief benaderd. Totaal waren er meer dan 120 organisaties / personen betrokken bij de criteriaontwikkeling voor Gebouwen.
De criteria betreffen alleen inkopen en aanbestedingen (en dus niet beleid of handhaving), die bovenwettelijk dienen te zijn, generiek toepasbaar, objectief beoordeelbaar en juridisch haalbaar zijn binnen de Europese aanbestedingsregels. Concreet heeft dit als gevolg gehad dat enkele conceptcriteria zijn vervallen, bijvoorbeeld omdat zij niet voldoende objectief te beoordelen zijn of juridisch niet proportioneel zijn gezien de betreffende levering, dienst of werk. Verder kan de overheid geen producten of bedrijven bevoordelen. De criteria zullen periodiek worden herzien. Voor de planning hiervan en overige informatie is te vinden op de website duurzaam inkopen.