Energiebesparing populairst
Wat doen Nederlandse bedrijven die invulling geven aan MVO-beleid precies? Bewust omgaan met het milieu, zoals energie besparen en afval scheiden, is de meest populaire MVO-activiteit (92%) onder bedrijven. Slechts 7% van de bedrijven stimuleert medewerkers financieel met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk te komen. Naast deze ecologische dimensie zijn bedrijven ook actief op de sociale en ethische dimensie van MVO. Bij sociaal MVO zien we dat het vooral gaat om bestuurswerk en advisering (50%), teamprojecten als een ‘klussendag’ (43%) of vrijwilligerswerk (17%). Ook ethiek is voor bedrijven van belang, aangezien veel bedrijven rekening houden met de ethische aspecten bij financiële zaken als leningen, beleggingen en/of investeringen (52%), een gedragscode hebben (18%) en MVO-eisen stellen aan leveranciers (10%).

MVO omdat het hoort
Wat zijn de motieven van bedrijven om aan MVO te doen? Een grote meerderheid van de Nederlandse bedrijven ziet een maatschappelijke taak voor het bedrijfsleven. Hierbij denkt men aan de rol en verantwoordelijkheid die bedrijven hebben om de wereld goed achter te laten voor de volgende generatie. Er zijn slechts weinig bedrijven die vinden dat MVO bedrijven beschadigt, dat bedrijven geen maatschappelijke verantwoordelijkheid hoeven te nemen of dat MVO diefstal is als het ten koste gaat van de aandeelhouders.