De lancering van de One Stop Shop komt op een belangrijk moment: Aandacht voor verantwoord internationaal ondernemen is juist in deze economisch woelige tijden van belang, allereerst omdat het de kwaliteit en efficiency van product en proces bewaakt. Daarbij biedt de strategische toepassing van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) het bedrijfsleven veel kansen (kostenbesparend, concurrentievoordeel, win-win voor bedrijf en maatschappij) en werken medewerkers graag voor een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. Bovendien zal internationaal verantwoord ondernemen steeds vaker een positieve invloed hebben op de kredietwaardigheid van ondernemingen.

Frans Verspeek, Algemeen Directeur van IVAM, zegt hierover het volgende “Maatschappij en ondernemen worden nog te vaak als tegenpolen tegenover elkaar gezet, terwijl beide juist afhankelijk zijn van elkaar. Als bedrijven op een strategische wijze met MVO omgaan, dan kan het waarde creëren voor zowel maatschappij als bedrijf.”
De One Stop Shop kan antwoord geven op de vraag hoe bedrijven internationaal verantwoord kunnen ondernemen ook in tijden van de kredietcrisis.