Het rapport: Creëer een financierbaar circulair bedrijfsmodel in 10 stappen, geschreven door Sustainable Finance Lab en Circle Economy richt zich op bedrijven die tegen barrières oplopen om hun circulaire bedrijfsmodel gefinancierd te krijgen. Het rapport beschrijft 10 cruciale stappen die genomen moeten worden om financiering rond te krijgen.

Circle Economy en Sustainable Finance Lab hebben, in samenwerking met vooruitstrevende circulaire bedrijven als Fairphone en Mud Jeans, financiële specialisten waaronder Egbert de Jong (Vice President Strategy & Product Development bij DLL) en Jeroen van Muiswinkel (Business Developer Sustainability bij Rabobank), meer inzicht gekregen in de hiaten tussen het bedrijfsleven en de financiële industrie.

Fairphone bijvoorbeeld, wil de modulaire Fairphone 2 als een dienst [Product-as-a-Service] aanbieden. Een workshop van Circle Economy en Sustainable Finance Lab, met financiers, juridische- en circulaire experts, heeft risico-mitigerende strategieën opgeleverd zoals een samenwerking met een netwerk provider en het voorfinancieren van telefoons door het stapelen van verschillende financiële producten zoals crowdfunding, private equity en een banklening. Financiers noemen de kans op een lange-termijn kasstroom en hogere winstmarges door levensduur verlenging en meervoudige gebruikscycli veelbelovend. Fairphone onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een pilot project te starten.

“Goede voorbeelden zijn cruciaal om de praktische mogelijkheden van de circulaire economie te illustreren. Ik gebruik de voorbeelden [van Circle Economy en SFL] vaak, zowel extern als intern, om de voordelen van circulaire bedrijfsmodellen duidelijk te maken.”
Egbert de Jong – Vice President Strategy & Product Development bij DLL

Financiële specialisten uit de Working Group FinanCE (Ellen MacArthur Foundation, PGGM, European Investment Bank, Intesa SanPaolo, KPMG, ABN AMRO, ING ,Rabobank, Circularity Capital, Sustainable Finance Lab en Circle Economy) hebben hun krachten gebundeld om samen financiële barrières voor innovatieve bedrijfsmodellen zoals product-as-a-service te overwinnen.

“De manier waarop Circle Economy en Sustainable Finance Lab verschillende circulaire bedrijven, stakeholders en financierders hebben samengebracht is erg belangrijk voor de Rabobank.
Deze inspanningen zorgen ervoor dat financiering van circulaire bedrijven steeds beter realiseerbaar wordt”.
Jeroen van Muiswinkel – Business Developer Sustainability bij Rabobank

Zowel het bedrijfsleven als de financiële sector zullen zich aan moeten passen. Bedrijven moeten samenwerken met hun keten om aantrekkelijke bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Financierders moeten een ander perspectief ontwikkelen op het inschatten van de kansen en risico’s.

Dit 10-stappen plan zorgt ervoor dat de kloof tussen financiers en circulaire bedrijven overbrugt wordt. Bedrijven komen niet weg met alleen een goed idee. Ze moeten in staat zijn dat idee in een goed doordacht business model te gieten dat aantrekkelijk is voor financiers. Dit rapport laat op een hele praktische wijze zien hoe circulaire bedrijven de kans op financiering kunnen vergroten.
– Aglaia Fischer, Projectmanager / Onderzoeker bij Circle Economy en Sustainable Finance Lab

In het rapport: Creëer een financierbaar circulair bedrijfsmodel, bieden Circle Economy en Sustainable Finance Lab bedrijven de praktische en strategische handvatten om funding binnen te halen. De tien stappen worden geïllustreerd met gedetailleerde case studies, die inzicht bieden in de verschillende circulaire strategieën en de daarbij behorende financiële barrières. De case studies maken de stappen concreet en tastbaar en bieden direct strategieën om die financiële barrières te overwinnen.

download_publicatie