Minister Cramer toonde zich “zeer verheugd” dat de Nederlandse voorstellen op dit terrein nagenoeg volledig overgenomen zijn. “De huidige ecologische en economische crises vragen om samenhangende oplossingen. Het creëren van groene banen en investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn niet alleen goed voor de korte termijn, maar bieden ook een sterk fundament voor de toekomst. People, planet, and prosperity!”, aldus Cramer.

De ministers zijn overeengekomen dat de investeringen in onderzoek en ontwikkeling moeten worden opgevoerd met duurzaamheid als kernvoorwaarde. Ook dient milieuvervuiling beter verwerkt te worden in de prijs van producten, bijvoorbeeld door vergroening van belastingstelsels en door de externe kosten te internaliseren in internationale productketens. Daarnaast zal de vraag naar duurzame goederen en diensten worden gestimuleerd door middel van duurzaam inkopen en eco-innovatie. De ministers riepen de Commissie ook op om vast te houden aan een ambitieuze inzet van de EU inzake het betalen voor ecosysteemdiensten tijdens de Conference on Biodiversity in 2010.