Al in 2004 heeft het kabinet besloten dat overheden bij voorkeur duurzaam en in ieder geval legaal hout inkopen en aanbesteden. Vanaf 2010 zal 100 procent duurzaam hout (indien beschikbaar) worden ingekocht. Om het kabinetsbesluit te kunnen uitvoeren is duidelijkheid nodig over wat aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en wat aantoonbaar legaal hout is. Die duidelijkheid is er nu.

De belangrijkste duurzaamheidscriteria waaraan moet worden voldaan zijn behoud van (kwaliteit en kwantiteit) van bos; ook mag houtkap niet ten koste gaan van lokale gemeenschappen en moeten arbeiders een goede en veilige werkplek hebben. Bovendien moet het bosbeheer economisch rendabel zijn en bijdragen aan lokale economieën en werkgelegenheid. Daarnaast moet het systeem betrouwbaar, transparant en controleerbaar zijn en in samenspraak met belanghebbenden worden uitgevoerd.

De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC), ondergebracht bij de Stichting Milieukeur, zal aan de hand van de vastgestelde meetlat (inkoopcriteria en beoordelingsmethode) beoordelen welke certificatiesystemen voldoen in het kader van duurzaam inkopen. Op de website van de Stichting Milieukeur http://www.smk.nl zal naast alle informatie over de criteria, de TPAC en de procedures, vanaf september een lijst worden bijgehouden van certificatiesystemen die aan de vastgestelde meetlat voldoen. Doordat de grootste certificatiesystemen op de Nederlandse markt eerst worden getoetst, zal in september van een groot gedeelte van het gecertificeerde hout bekend zijn of het aan de inkoopcriteria van de overheid voldoet.

Legaal hout
Voorzover er onvoldoende duurzaam geproduceerd hout wordt aangeboden op de markt, wil Cramer door het inkoopbeleid van de overheid een bijdrage leveren aan het bestrijden van illegale kap. Hout met een certificaat van Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) of hout met een certificaat van Forest Stewardship Council (FSC), Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC), Canadian Standards Association (CSA), Sustainable Forestry Initiative (SFI) en de Malaysian Timber Certification Council (MTCC) wordt geaccepteerd als legaal hout. Andere legaliteitsbewijzen of -verklaringen kunnen voor controle voorgelegd worden aan het Central Point for Expertise on Timber (CPET) in het Verenigd Koninkrijk.