Het rapport is van de hand van het Kennisnetwerk Duurzame Productketens, een initiatief van SenterNovem. “Het sluit goed aan bij mijn eigen opvattingen als het gaat om een meer ketengerichte manier van duurzaam inkopen”, aldus de bewindsvrouw.
Aanknopingspunten
In het rapport staan suggesties over hoe om te gaan met de positionering en aansturing van duurzaam inkopen in de organisatie. De publicatie is bestemd voor bedrijven en overheidsorganisaties die hun duurzaam inkoopbeleid willen verbeteren.
Centraal staan 4 aanknopingspunten:
Hoe kun je als onderneming of overheidsorganisatie duurzaam inkopen het beste aansturen?
Hoe vertaal je interne behoeften in een specifieke inkoopvraag?
Hoe stel je een adequate inkoopstrategie samen?
Welk inkoopcriterium of welke gunningnorm is uiteindelijk bepalend?
Loket voor koplopers
In het Kennisnetwerk Duurzame Productketens is een aantal koplopers onder de duurzaam producerende bedrijven verenigd. Minister Cramer kondigde aan dat er een loket komt bij het ministerie van VROM voor de koplopers onder de duurzame ondernemers. Zij kunnen voortaan met vragen, suggesties of problemen met bijvoorbeeld belemmerende regelgeving terecht bij IdeeVROM. Dat komt binnen drie weken met een voorstel voor een oplossing.