De winnaar en de twee genomineerden legden in enkele woorden aan de zaal uit waarom zij bezig zijn met duurzaam ondernemen. Ook was de Amsterdamse Awareness winkel uitgenodigd om verhaal te doen over de motivatie om duurzaam te ondernemen. In totaal dongen er vijftien duurzame ondernemingen mee naar de prijs. De jury bestond uit vertegenwoordigers van MKB Flevoland, de Kamer van Koophandel, VNO-NCW, bedrijfskring Lelystad, de Stichting Duurzaam Flevoland, milieufederatie en Flevolandse overheden.

COSO Printing is een bedrijf uit Almere met zes medewerkers dat textiel bedrukt. COSO heeft een nieuwe methode ontwikkeld als alternatief voor zeefdruk. Dit levert een flinke milieubesparing op: minder gebruik van chemicaliën, energie en water. Ook op andere vlakken streeft COSO milieuverbeteringen na. Het bedrijf is sociaal zeer actief, onder andere door het opleiden van kansarme jongeren.

Ook bij de inkoop wordt er rekening gehouden met arbeidsomstandigheden; er wordt bewust geen textiel betrokken uit China maar uit Duitsland. Inkt is niet per definitie een milieuvriendelijk product, maar de jury is van mening dat dit niet te wijten is een drukker; het is een product waar nu eenmaal vraag naar is. COSO gaat daar slim mee om; niet door te proberen het product te vervangen, maar door het product zelf zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Op die manier wordt het grootste milieueffect bereikt.

De Flevolandse prijs voor de duurzame onderneming is in het leven geroepen door de gezamenlijke Flevolandse overheden. Zij hebben hun visie op duurzaam ondernemen verwoord in de nota -Duurzaam ondernemen in Flevoland 2002-2006′. Daarin staat dat de Flevolandse overheden een gezond economisch klimaat nastreven. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat zij het bedrijfsleven een impuls willen geven om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan; dit doen zij door de bedrijven te ondersteunen, te stimuleren en zoveel mogelijk te begeleiden. Een duurzame onderneming neemt verantwoordelijkheid voor de mens en het milieu, maar heeft tegelijk aandacht voor de continuïteit en winstgevendheid van de onderneming.

In 2004 kan opnieuw meegedongen worden met de Flevolandse prijs voor de duurzame onderneming. De inschrijving hiervoor start medio 2004. De prijsuitreiking daarvan zal gecombineerd worden met de prijsuitreiking van de Flevolandse startersprijs en innovatieprijs.