Corus heeft beste milieuverslag

Het Jaarverslag 2002; Mens, Milieu, Omgeving van Corus heeft de ACC Award in de categorie beste milieuverslag gewonnen. De jury oordeelde dat het jaarverslag goed leesbaar is en qua structuur goed in elkaar steekt. Uit het voorwoord blijkt een duidelijk commitment van de directie, waarin ook kort de vergunningssituatie met betrekking tot stof en geluid wordt genoemd. Ook het Programma milieu, waarbij doelstellingen en maatregelen worden afgezet tegen de behaalde resultaten en waarin de plannen voor het komende jaar zijn opgenomen, geeft een goed inzicht.

Nutreco en SNB beste maatschappelijk verslag

De verslagen van Nutreco en SNB zijn ex aequo als winnaar van de ACC Award, categorie beste maatschappelijk verslag uitgeroepen.

In het Social & Environmental Report 2002 van Nutreco wordt op een open manier verslag gedaan van de sociaal-ethische en de milieuprestatie van Nutreco en wordt er gedaan aan dilemmasharing. Het door de directie geschreven voorwoord betreft een geëngageerd geschreven introductie waaruit een duidelijk commitment blijkt en waarin de keuzes van duurzaamheidsonderwerpen helder worden verwoord. Tot slot is het goed dat in het verslag een GRI contents index is opgenomen, zodat inzichtelijk is gemaakt of en waar in het verslag de GRI-guidelines worden gevolgd.

Het Jaarverslag 2002 van SNB scoort qua leesbaarheid zeer hoog. Deze prestatie is des te meer opvallend, daar het hier een MKB-bedrijf betreft. Door het verslag heen is een goede koppeling gemaakt met de missie van SNB. Nieuw is de techniek dat bij de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering over en weer verwijzingen zijn opgenomen aan de hand van symbolen en hierbij korte toelichtingen zijn opgenomen. Deze techniek werkt zeer verhelderend en geeft op een eenvoudige wijze de samenhang tussen de verschillende aspecten weer. Opvallend is ook dat de milieudoelstellingen nader zijn geconcretiseerd en zijn doorvertaald naar 2007.

Milieujaarverslag steeds vaker vervangen voor maatschappelijk verslag

De jury constateerde de tendens dat steeds meer bedrijven over gaan van een milieujaarverslag naar een maatschappelijk verslag. In de milieujaarverslagen is een zekere status-quo bereikt en er zijn weinig tot geen nieuwe inhoudelijke trends te bespeuren. De vernieuwing vindt met name plaats in de maatschappelijke verslagen.

De jury wil de inzenders voor de volgende ACC Award meegeven zich bij het opstellen van de verslagen te beperken tot de belangrijkste onderwerpen en de invloeden die relevant zijn voor het bedrijf. Jaarverslagen bevatten dit jaar vaak zeer veel tekst waarbij de relevantie van de informatie voor de gebruiker nogal eens uit het oog wordt verloren.

Europese prijs

De winnende verslagen van Corus, Nutreco en SNB zullen worden genomineerd voor de European Sustainability Reporting Awards (ESRA) in respectievelijk de categorieën beste milieuverslag, beste maatschappelijk verslag en beste maatschappelijk verslag door MKB-bedrijf.

N.B. De Adviesgroep duurzaam ondernemen van DHV adviseerde Nutreco bij het opstellen van het winnende duurzaamheidsverslag. DHV assisteerde Nutreco bij het verzamelen, be- en verwerken van de gegevens en adviseerde over de opzet, inhoud en boodschap.