De DJSI bestaan uit ‘best-in-class’ bedrijven uit alle sectoren die op mondiaal en Europees niveau toonaangevend zijn als het gaat om duurzaamheid. De jaarlijkse DJSI-review is gebaseerd op een grondige analyse van de economische, ecologische en maatschappelijke prestaties van bedrijven, waarbij onder meer wordt gekeken naar ondernemingsbestuur, risicomanagement, branding, beperking van klimaatverandering, verantwoord ketenbeheer en arbeidspraktijken.
SAM Groep, de vermogensbeheerder in Sustainablity Investing, maakte op 9 september samen met Dow Jones Indices bekend welke bedrijven worden opgenomen in de DJSI naar aanleiding van de Corporate Sustainability Assessment 2010.
De ASPI EurozoneÃ??-index omvat de 120 bedrijven in de eurozone die bij de door Vigeo uitgevoerde MVO-audit als beste uit de bus komen. De beoordelingscriteria zijn bescherming van het milieu, eerbiediging van de mensenrechten, personeelsbeleid, betrokkenheid bij de gemeenschap, verantwoord bedrijfsgedrag en ondernemingsbestuur.
Corio is één van de grootste beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen met een focus op retail in Europa. Corio’s portefeuille van € 7,0 miljard bestaat voor 95% uit winkelcentra in Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en Turkije. Corio streeft ernaar om favoriete ontmoetingsplekken te ontwikkelen: duurzame centra waar mensen graag samenkomen, hun vrije tijd doorbrengen en winkelen – plekken waar ze graag naar terugkeren.