Eind 2017 introduceerde Coop biologisch afbreekbare bakjes voor haar biologische vleesassortiment. Omdat de supermarktketen doorlopend bezig is met het verder verduurzamen van assortiment en verpakkingen, is eind 2019 besloten om over te stappen naar bakjes van mono-PET: 100 procent gerecycled mono-materiaal dat ook weer geheel recyclebaar is.

De in 2017 geïntroduceerde bakjes van PLA passen minder goed in het huidige afvalverwerkingssysteem dan verwacht. Technisch gezien is het mogelijk om het materiaal op een biologische manier af te breken, maar de systemen van afvalverwerkers zijn er niet op ingericht. Omdat er geen geschikte stroom is voor de bakjes, maakt Coop nu de overstap naar ander verpakkingsmateriaal voor het biologische vleesassortiment.

Samen de afvalberg verkleinen

Het verduurzamen van verpakkingsmateriaal en plasticreductie zijn bij Coop centrale thema’s op de agenda, aldus Yvonne van Asselt, MVO-manager bij Coop. “Als coöperatie zijn we continu in gesprek met onze klantenpanels en leden; ook over dit soort maatschappelijke thema’s. De composteerbare verpakkingen waren destijds een innovatie, binnen een – relatief nieuwe – duurzaamheidsstroom die we omarmden. Het materiaal heeft een lagere milieu-impact; onder meer het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en het vermijden van fossiele grondstoffen levert een forse CO2-besparing op ten opzichte van reguliere plastic-verpakkingen. Daarnaast zou het biologisch afbreekbare materiaal verwerkbaar zijn. Dat pakte in de praktijk helaas anders uit dan gehoopt. Gezien dit gegeven maken we nu een andere keuze.

Focus op recycling

In het kader van de circulaire economie verschoof de focus van de overheid de afgelopen jaren naar herbruikbaar materiaal. De reguliere stroom van monoplastics werd bovendien steeds beter. Daarom besloot Coop ook met het biologische vleesassortiment over te stappen naar bakjes van mono-PET materiaal. Het reguliere vleesassortiment is al volledig verpakt in bakjes die gemaakt zijn van 100 procent gerecycled materiaal die óók weer volledig te recyclen zijn. Dit materiaal wordt nu ook toegepast op het biologisch vleesassortiment. De bakjes worden de komende tijd gefaseerd vervangen.