Op de Brightlands Chemelot Campus zijn Coolbrook en haar partners vandaag officieel gestart met de werkzaamheden voor de realisatie van de eerste elektrische stoomkraker ter wereld, die in Geleen als pilot op industriële schaal wordt doorontwikkeld. Als onderdeel van de voorbereiding voor deze pilot zullen nog voor het einde van dit jaar in Finland luchttesten plaatsvinden met de revolutionaire RDR-techniek. De pilot op Brightlands Chemelot Campus zal volledig operationeel zijn in april 2022, waarna de technologie binnen afzienbare tijd ook op commerciële schaal kan worden toegepast.

Al geruime tijd werkt het Fins-Nederlandse Coolbrook in samenwerking met haar partners aan een duurzame naftakraker, die door middel van een petrochemisch proces de grondstoffen levert voor kunststoffen (plastics) als polyetheen en polypropeen. De energie die daarvoor nodig is, wordt nu veelal nog opgewekt met fossiele energiebronnen. De innovatieve Rotor Dynamische Reactortechnologie (RDR) van Coolbrook brengt daar echter radicaal verandering in en reduceert de CO2- uitstoot van dit proces volledig bij gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Coolbrook signaleert een snelgroeiende belangstelling vanuit de industrie voor deze revolutionaire technologie.

Shell onderschrijft de waarde van deze technologie door zich aan te sluiten als industriepartner voor het pilot project op Brightlands Chemelot Campus. Naast het feit dat deze innovatieve technologie tot twintig procent meer ethyleenopbrengst levert dan een traditionele kraker, is de bijdrage aan de energietransitie en verduurzaming van de traditionele industrie en productie van plastic nog veel belangrijker. Implementatie van de RDR-technologie leidt tot een volledige reductie van CO2-uitstoot, dertig procent reductie van energieverbruik en daarmee zestig procent meer winst. In juli ontving de technologie ruim 5,5 miljoen euro subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om deze pilot op industriële schaal mogelijk te maken.

Foto: van links naar rechts: Masayuki Takinami (Takenaka), Harri Johannesdahl (Coolbrook) en Bert Kip (Brightlands Chemelot Campus).