De Helpdesk werd al bemand door CREM, bureau voor duurzame ontwikkeling, en het Center for Sustainability van Nyenrode Business Universiteit. Daar is vanaf mei 2014 advies-en ingenieursbureau ARCADIS aan toegevoegd. Hierdoor is meer nog meer kennis en (internationale) ervaring beschikbaar. Daarnaast wordt de website uitgebreid met o.a. informatie over relevante trends en initiatieven die bedrijven in beweging zetten. Zodat bedrijven makkelijker herkennen wat ze al doen op het gebied van biodiversiteit en ecosysteemdiensten en zien waar risico’s en kansen liggen.

Pragmatisch en inspirerend
Geen business kan zonder biodiversiteit (denk aan grondstoffen als palmolie en katoen) en ecosysteemdiensten (denk aan bijen voor bestuiving en het gebruik van water). Het blijven voor bedrijven echter vaak ongrijpbare begrippen. De Helpdesk ondersteunt op een pragmatische en inspirerende manier. De ontvangen vragen in de afgelopen jaren kwamen van verschillende grote en kleine bedrijven alsmede brancheorganisaties uit diverse sectoren. Enkele aanvragers zijn: branchevereniging BVOR, Superunie, DoubleDividend, Broer Bakkerijgrondstoffen, DSM en reisbureaugroep TUI Nederland. Samenvattingen van gegeven adviezen zijn te vinden op de website van de Helpdesk.


Durf te vragen
“Het is interessant om te zien hoe de vragen uiteenlopen, van heel concreet tot heel breed en verkennend”, zegt adjunct directeur en senior consultant Wijnand Broer van CREM, één van de adviseurs achter de Helpdesk. “Je merkt dat de Helpdesk bedrijven over een drempel helpt door te laten zien waarom het onderwerp biodiversiteit relevant is, of steeds relevanter wordt. De twee dagen kosteloos advies is daarvoor een mooie eerste stap. Daarnaast ziet een groeiende groep bedrijven zelf het belang van het managen van natuurlijk kapitaal om risico’s voor te zijn en kansen te benutten. Deze bedrijven zoeken vooral ondersteuning bij het stellen van prioriteiten.”

Ook interesse om meer te weten over het belang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten voor uw bedrijf? Vraag het de Helpdesk op: www.bedrijfslevenenbiodiversiteit.nl of bel naar 0346-291333.