De Consumentenbond heeft inmiddels in vier branches (vlees, kleding, hout en mobiele telefoons) bedrijven om informatie gevraagd over de totstandkoming van hun producten. Veel bedrijven gaven geen antwoord, ook niet na veelvuldig aandringen bij de directies. Deze bedrijven staan nu op de website van de bond vermeld op de -lijst van zwijgzame bedrijven’. Voorbeelden van bedrijven op deze lijst zijn Dirk van den Broek, Vroom & Dreesman en Motorola. Aleen door alsnog de informatieverzoeken te beantwoorden, kunnen bedrijven weer van de lijst afkomen.

De Consumentenbond zal nog meer branches onder de loep nemen, waardoor de lijst verder zal groeien. Zo’n groeiende lijst ondersteunt het pleidooi van de bond voor de -Wet openbaarheid van productie en ketens (Wok)’, die het recht vastlegt van consumenten op informatie over de totstandkoming van producten.

Bedrijfsleven en overheid vinden ook dat consumenten recht hebben op deze informatie. Een wet vinden zij echter niet nodig, omdat bedrijven uit zichzelf deze informatie wel zullen geven. De Consumentenbond roept nu de hulp in van consumenten om de proef op de som te nemen. Allereerst roept de bond consumenten op om supermarkten met vragen te bestoken over de herkomst van hun vlees, vervolgens zullen ook andere branches aan de beurt komen.

De belangrijkste voorwaarde die de bond stelt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat bedrijven bereid zijn informatie te geven over hun producten en over productieomstandigheden. Zonder informatie kunnen consumenten immers in de winkel niet kiezen voor verantwoord gemaakte producten. Consumenten moeten hun vragen bovendien kunnen stellen aan het bedrijf waar zij hun producten kopen en niet doorverwezen worden naar het moederbedrijf of naar toeleveranciers.