74 procent van de Nederlandse consumenten is zich bewust van grote thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid en vervuiling van het leefmilieu. Bovendien zijn ze bereid om hun levensstijl en koopgedrag aan te passen. Consumenten staan hierbij het meest open voor tweedehands en duurzame producten. Voor tweedehands producten staat 67 procent open en 54 procent koopt deze al. Als het om duurzame producten gaat, is 54 procent bereid deze te kopen. Daarnaast is kort huren (als alternatief voor kopen) relatief populair: 49 procent van de consumenten staat hiervoor open.

Consument verwacht lagere prijs

De prijs voor deze producten is belangrijk, want consumenten verwachten dat deze lager is. Gerecyclede producten moeten 25 procent van de prijs afwijken ten opzichte van een nieuw standaardproduct. Refurbished producten moeten gemiddeld 35 procent goedkoper zijn en tweedehands producten 43 procent. Hierbij valt op dat de consument bereid is om gemiddeld 12 procent meer te betalen voor een duurzaam product.

Circulair consumeren

In het onderzoek werd navraag gedaan naar tweedehands, duurzaamheid, refurbishment en het huren van producten onder consumenten. Daaruit komen enkele opvallende punten naar voren. Zo geeft 54 procent van de consumenten aan open te zijn voor duurzame producten en zelfs 12 procent meer te willen betalen voor deze items. Voor tweedehands items staat tweederde van de respondenten open. Wel verwacht de consument dat de prijs van tweedehands, gerecyclede of refurbished (vernieuwde en geupdate) items tussen de 25 en 45 procent lager ligt dan een nieuw item.

 

Het onderzoek

Het consumentenonderzoek werd uitgevoerd door ABN AMRO samen met Q&A onder ruim 1.400 respondenten. De consumenten werden gevraagd naar hun bereidheid om circulaire producten te kopen of gebruiken. En hoe ze nu staan tegenover een circulair consumptiepatroon.