Het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek is door ‘1.000.000 druppels’ gehouden om te monitoren hoe Nederlanders denken over duurzaamheid en welke acties ze hieraan verbinden. Sander Haas namens 1.000.000 druppels (www.eenmiljoendruppels.nl): ‘We zien dat vrijwel iedereen duurzaamheid belangrijk vindt. Men is er dus van overtuigd dat we op een fatsoenlijke manier met mens en milieu om moeten gaan. Maar het naar de praktijk brengen hiervan zorgt voor problemen. Daar komt het duurzaamheidsproject 1.000.000 druppels om de hoek kijken. 1.000.000 druppels verstuurt wekelijks praktische duurzame tips waarmee mensen duurzamer kunnen leven zonder dat het geld kost. Sterker nog, de meeste tips leveren geld op. Als mensen die besparing inzetten om eens wat vaker Fair Trade of biologische producten te kopen, kunnen ze hun eigen drang naar duurzaamheid invullen zonder dat het hen extra geld kost.’