Weinig kennis, behoefte aan meer voorlichting over CO2 uitstoot
Betere voorlichting over wat CO2 uitstoot nu precies inhoudt is wenselijk. Dit is een van de conclusies uit het periodieke onderzoek naar trends in de Nederlandse publieke opinie over duurzaamheidthema’s van onderzoekbureau MarketResponse en adviesbureau Schuttelaar & Partners. Slechts 10% van de respondenten geeft aan veel over CO2 uitstoot te weten. Dit fenomeen wordt in beperkte mate spontaan geassocieerd met klimaatverandering of opwarming van de aarde. Men denkt vooral aan uitlaatgassen van auto’s en stoffen die vrij komen bij productie. Ondanks het gebrek aan kennis meent de helft van de Nederlanders dat CO2 uitstoot zeker of heel waarschijnlijk de oorzaak is van klimaatverandering en opwarming van de aarde. Een op de tien is daar heel bezorgd over.

Vooral bedrijven gevraagd om hulp bij verlagen eigen CO2 footprint
De helft van de Nederlanders vindt dat CO2 uitstoot moet worden verminderd. 85% van de mensen die vinden dat CO2 moet worden verminderd geven aan dat bedrijven daar actief mee aan de slag moeten. Maar ook van de overheid (72%) en consumenten (52%) verlangen zij actie.
De helft van de Nederlanders vindt het belangrijk dat organisaties hen informeren over de CO2 footprint van producten. Vooral de Cultureel Creatieven, die zich nadrukkelijk hard maken voor een meer duurzame samenleving, zijn op zoek naar informatie. Men wil op het moment van aankoop kunnen kiezen voor alternatieven met een lagere CO2 footprint. Vier op de tien consumenten hecht er waarde aan dat bedrijven hen ook informeren als zij hun best doen stappen te ondernemen om de footprint te verlagen.

Liefst informatie in de winkel om verantwoordelijke keuze mogelijk te maken
Nederlanders willen dat de informatie over de CO2 footprint van een product tijdens het winkelen beschikbaar is. Bijna iedereen die geïnformeerd wil worden (90%) hoopt bij voorkeur de benodigde informatie op de verpakkingen van producten aan te treffen. Het Carbon Trust footprint logo, een belangrijk vertrekpunt voor de discussie over de internationale standaard, biedt wellicht perspectief. Het logo is bij de meeste consumenten (nog) niet bekend. Het wordt wel direct geassocieerd met (reductie) van de CO2 footprint. Een wens is dat het logo ook informatie verstrekt over de referentie met andere producten of de mate van CO2 reductie.