Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft medio december een enquête gehouden over hoe de consument denkt over de veiligheid van zijn voedsel. De meerderheid, 46 procent, was het oneens met de stelling -ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest als nu’, 32% was het daar mee eens, terwijl 23% geen mening had. Met name jonge huishoudens zonder kinderen (53%) en oudere huishoudens zonder kinderen (55%) vinden de veiligheid van hun voedsel onvoldoende.
Het CBL concludeert hieruit dat de fabrikanten meer en beter moeten communiceren over hoe zij voedingsmiddelen produceren. Als zij extra maatregelen moeten nemen om de veiligheid van de producten te garanderen, dienen zij deze zonodig in de kostprijs te verrekenen. Het instellen van een algemene heffing, zoals LTO Nederland onlangs voorstelde in het kader van BSE-maatregelen, bestempelde de CBL-voorzitter als -klinkklare onzin’. De consument wil ook voor die zekerheid betalen, zo bleek uit de enquête. Maar liefst 86% zegt daarvoor een gulden per kg vlees extra te willen betalen. 90 procent bleek zelfs bereid om een dubbeltje of kwartje meer te betalen voor groente, fruit en aardappelen die met een minimum aan bestrijdingsmiddelen zijn geproduceerd.