De meest duurzame kaasmakerij van ons land staat in de Beemster. Sinds 1 januari van dit jaar is het productieproces bij CONO Kaasmakers namelijk klimaatneutraal. Zo wordt melkwater zoveel mogelijk hergebruikt en bij de aangesloten leden melkveehouders duurzaam opgewekte stroom afgenomen.

CONO Kaasmakers, bekend van het merk Beemster kaas, is door Climate Neutral Group als eerste zuivelorganisatie van ons land klimaatneutraal gecertificeerd. “En daar zijn we ontzettend trots op“, zegt algemeen directeur Wim Betten. “Om een topprestatie neer te zetten moet je op alle onderdelen excelleren. Al ruim 100 jaar wordt op deze manier bij CONO Kaasmakers gewerkt. Deze ervaring hebben we ingezet om met de meest moderne technieken zo zuinig mogelijk om te gaan met energie.

Energiezuinige technologie

Zo zijn bij de bouw van de nieuwe kaasmakerij zoveel mogelijk duurzame materialen en milieuvriendelijke bouwtechnieken gebruikt. Daarnaast is veel geïnvesteerd in energiezuinige technologie, zoals een duurzame ijswaterinstallatie. Hiermee kunnen zowel het gebouw als een aantal installaties worden gekoeld. Ook de centrifuges zijn duurzaam ontwikkeld. “De melk die hier rechtstreeks vanuit de boerderijen binnenkomt, moet eerst worden ontroomd. Dat gebeurt in zogeheten centrifuges. Die werken onder vacuüm, waardoor we veel minder energie nodig hebben om ze op toeren te houden“, aldus Betten.

Hergebruik van energie 

Bij het kaasmaken is veel water en energie nodig. Door slim te innoveren heeft CONO Kaasmakers de afgelopen jaren grote stappen gezet in het hergebruiken hiervan. Een voorbeeld: om de koude melk te verwerken is warmte nodig. De uit het proces ontstane wei is warm en moet juist weer afgekoeld worden. “We laten deze twee producten nu via een platenwisselaar in buizen langs elkaar stromen. Zo warmt de melk op en koelt de wei af”, zegt Betten. Het restwater dat overblijft nadat de koemelk is verwerkt, wordt grotendeels gebruikt voor het schoonmaken van de kaasmakerij.

Groene energie van eigen boeren

Bij de zuivelcoöperatie zijn 440 melkveehouders aangesloten. Bijna 30% van die bedrijven wekt inmiddels zelf groene stroom op, via zonnepanelen en windmolens. “We kopen deze duurzaam opgewekte stroom nu in en stimuleren daarmee de energietransitie binnen onze sector. Het is onze ambitie om via de leden van onze zuivelcoöperatie uiteindelijk voldoende groene stroom op te wekken voor de hele kaasketen”, aldus Betten.

CO2-compensatie

Dankzij al deze maatregelen mag CONO Kaasmakers zich nu een echt groene kaasmakerij noemen. Dat is een prestatie van wereldformaat, zeker voor een bedrijf waar jaarlijks zo’n 400 miljoen kilogram melk wordt verwerkt. Om de laatste nu nog onvermijdbare CO2-uitstoot te neutraliseren, zet CONO Kaasmakers CO2-compensatie in. Dat gebeurt via duurzame klimaatprojecten elders op de wereld. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Climate Neutral Group. “We doen dat nu onder andere met een bosbehoud-project in Brazilië. Dit project creëert banen, verbetert het milieu en vermindert de CO2-uitstoot”, zegt Betten.

Duurzaamheid zit in het DNA van CONO

Toch gaat het niet enkel om duurzame materialen en energiezuinige machines. Ook gedrag is een belangrijk onderdeel van de duurzame strategie van CONO Kaasmakers.

We blijven trouw aan tradities, zoals het handmatig roeren van de wrongel met de hand en natuurlijke rijping. Daarnaast worden de meest moderne duurzame technieken toegepast om zo energiezuinig mogelijk te produceren. Ook op he boerenerf zijn wij al 10 jaar aan het verduurzamen middels ons Caring Dairy programma. Zo blijven we onderscheidend op het gebied van échte smaak en duurzaamheid.