De vijf competenties benodigd om MVO ook in praktijk te brengen, zijn: 1) systematisch denken, 2) omarmen van diversiteit en het managen van risico’s, 3) het balanceren van globale en lokale perspectieven, 4) het voeren van een betekenisvolle dialoog en het ontwikkelen van een nieuwe taal en ten slotte 5) emotioneel bewustzijn.
Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Ahtridge Business School en de European Academy for Business in Society, waarvoor ruim 100 managers zijn ondervraagd en een serie diepteinterviews is afgenomen. De onderzoekers concluderen ook dat deze competenties momenteel onvoldoende aan bod komen in het reguliere onderwijsprogramma van business schools.
Dat er een levensgroot gat zit tussen het streven naar en het realiseren van maatschappelijk verantwoord ondernemen, blijkt ook uit recent onderzoek van belangen- en lobbyorganisatie Fairfood. Zij ontwikkelde een vragenlijst voor voedselproducenten met 28 punten (zoals geen kinderarbeid of veilige werkomstandigheden) gebaseerd op internationale verdragen van onder meer de International Labour Organisation. De meeste organisaties hebben de ILO-verdragen ondertekend. Toch blijkt uit het onderzoek van Fairfood dat de voedselproducenten vaak zelf niet weten of ze de door hen ondertekende verdragen wel naleven. Fairfood, die dat gegeven heeft vertaald in fair en unfair eten, presenteert op 15 oktober op haar website welke bedrijven wel fair produceren.