Volgens De Tijd van 13 december verklaarde Jean-Claude Delepière, de voorzitter van het Comité I, tijdens een in de Senaat georganiseerd besloten colloquium dat de NGO’s een bedreiging kunnen zijn voor de Belgische economie omdat zij de reputatie van de bedrijven in gedrang kunnen brengen door hun acties. Van der Maelen: “Ik verslikte me zwaar in mijn koffie toen ik dat deze ochtend las. ‘De wereld op zijn kop’, dacht ik. NGO’s doen er alles aan om een eerlijker wereld te krijgen, en tikken daarom ook sommige bedrijven op de vingers. Uitgerekend zij zouden gecontroleerd worden omdat zij een gevaar kunnen betekenen voor ons bedrijfsleven en onze economie. Ware het niet zo angstaanjagend, je zou er eens hartelijk mee lachen.”

Een krantenartikel is één ding, de officiële uitleg van de minister iets totaal anders. Daarom dat Van der Maelen minister van Justitie Laurette Onkelinkx zal ondervragen om het fijne van deze zaak te weten. “Meer bepaald wil ik weten of het juist is dat de Belgische inlichtingendiensten effectief NGO’s viseren? En wat de minister daar persoonlijk van denkt.”

Van der Maelen zal de minister ook vragen of niet beter het omgekeerde zou gebeuren, namelijk bedrijven die gecontroleerd worden door de inlichtingendiensten. “Is er bijvoorbeeld niet meer nood aan het volgen van de activiteiten van bepaalde bedrijven die, volgens persverslagen, inlichtingenfirma’s inhuren om NGO’s te bespioneren en te infiltreren? Of – om een ander lukraak voorbeeld te geven – denkt de minister niet dat onze Belgische economie meer bedreigd werd door wat sommigen binnen Lernaut & Hauspie uitspookten, en niet zozeer door wat NGO’s doen?”

Van der Maelen verwijst tenslotte ook naar zijn eigen wetsvoorstel over het koppelen van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor

investeringen in het buitenland. Het voorstel wordt binnenkort in de Kamer besproken en wil toezien op het ethisch verantwoorde gedrag van onze ondernemingen. Om die controle op de bedrijven goed en correct te doen wordt er een onafhankelijke ethische commissie opgericht, met daarin ondermeer vertegenwoordigers van .. de NGO’s.”

Dirk Van der Maelen, kamerlid voor de sp.a