Column Marcel Galjee: ‘Industrie kan een sleutelrol spelen in de energietransitie’

Een wereld met eindige hulpbronnen en klimaatverandering raakt ons allemaal. Het is de vraag hoe wij de immense opgave op weg naar een CO2-arme economie in 2050 gaan realiseren.

De afgelopen weken passeerden talloze suggesties om tot een groene economie te komen de revue. Helaas is hierbij, ten onrechte, weinig aandacht voor de enorme opgave van de industrie. Laat daar nou de sleutel liggen om verduurzaming hand in hand te laten gaan met economische groei.

Anno 2017 staat ons land met 5 procent schone energie onderaan de Europese ranglijst. Er moet dus veel gebeuren. En de overgang van overwegend fossiele naar volledig schone energie zal onze samenleving tot in de haarvaten raken. Binnen 30 jaar zijn gasfornuizen verleden tijd en halen we energie uit de bodem met een warmtepomp.

Als Nederland naar een CO2-arme economie wil, moeten onze fabrieken op een andere leest geschoeid worden

De grootste uitdaging blijft in de energieagenda onbelicht en biedt tegelijkertijd de meeste potentie: de decarbonisatie van de industrie. Kijken we nu naar de industrieën die de motor van onze economie vormen, dan kunnen we één ding vaststellen: Als Nederland naar een CO2-arme economie wil, moeten onze fabrieken op een andere leest geschoeid worden. Anders dreigen de bedrijven te verdwijnen. Deze industrietransitie is complexer en heeft meer impact dan de overgang naar een duurzaam energiesysteem.

Hoe maken wij de omslag in de industrie van fossiele grondstoffen naar biobased? Kunnen wij koolstofemissies niet alleen afvangen, maar ook opnieuw inzetten op een circulaire manier in plaats van steeds nieuwe koolstof aan het systeem toe te voegen? Om de duurzame potentie van de industrie te benutten, moeten we de juiste keuzes maken zodat de energietransitie een aanjager wordt voor de industrietransitie en andersom.

Hier en daar is dit al zichtbaar. Zo sloten AkzoNobel, DSM, Google en Philips langdurige contracten af met Windpark Krammer en Bouwdokken voor de afname van groene stroom. De bedrijven maken met dit nieuwe concept de financiering van nieuwe windparken mogelijk. Een noodzakelijke innovatieve samenwerking om onze industrie en economie te verduurzamen.

Momenteel kennen we een subsidie op het verbranden van biomassa voor het opwekken van energie. Is het niet veel mooier daaruit eerst de chemische grondstoffen te halen en pas dan de restmaterialen om te zetten in stoom en elektriciteit? Wij hebben de beste kennisinstellingen op het gebied van biochemie, een sterke agrosector en een geïntegreerde chemische industrie van wereldklasse. Hiermee kunnen wij zowel nieuwe industriële waardeketens ontsluiten als het energiesysteem verduurzamen.

Duurzaamheid en groei gaan hand in hand als de industrie erbij wordt betrokken

Het toevoegen van wind en zonne-energie zorgt voor voor sterke schommelingen – afhankelijk van het weer. De industrie kan dit opvangen, door bijvoorbeeld waterstof te produceren als er een overschot aan energie is. Die kan dan dienen als grondstof voor de chemie, of als duurzame brandstof.

Als wij dit vliegwiel aan de gang krijgen, verduurzamen wij ons energiesysteem en creëren wij daarnaast ons toekomstig verdienmodel. Geef daarom gebruik van biomassa in materialen minimaal dezelfde ondersteuning als de verbranding van biomassa. Steun daarnaast CO2-besparing door de industrie en focus niet alleen op duurzame energieopwekking. Neem een deel van de risico’s weg bij het doen van investeringen in demoprojecten om zo verdere innovatie te realiseren.

Door de industrie te betrekken in de energietransitie gaan verduurzaming en economische groei hand in hand. Een opdracht waar het nieuwe kabinet, de energiesector en de industrie in de komende periode gezamenlijk de schouders onder kunnen zetten.

Marcel Galjee, Director Energy bij AkzoNobel

Share Button