Cofely Energy en Infra, onderdeel van Cofely Nederland NV, heeft als 400ste bedrijf een certificaat gehaald voor de CO2-Prestatieladder. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en certificerende instelling DEKRA Certification waren op 13 februari in Dordrecht aanwezig om het certificaat aan Cofely te overhandigen.

Met het certificaat op niveau 5 heeft Cofely Energy & Infra haar ketenemissies in kaart gebracht, ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen geformuleerd en is het initiatiefnemer van sector- en keteninitiatieven. Deze opgedane kennis wordt weer met andere partijen gedeeld.

Cofely heeft haar eigen energie-footprint nauwgezet in kaart gebracht om reducerende maatregelen te kunnen nemen. in 2012 bedroeg Cofely Energy & Infra’s CO2-uitstoot 1.584 ton . Het brandstofverbruik heeft het grootste aandeel in deze uitstoot, namelijk 81%.

Om de CO2-uitstoot te reduceren, heeft de divisie de volgende CO2-reductiedoelstellingen opgesteld: 

– Cofely Energy & Infra produceert in 2015 10% minder CO2 ten opzichte van 2012

– Cofely Energy & Infra produceert in 2020 20% minder CO2 ten opzichte van 2012

Om deze doelstellingen te behalen, zal Cofely Energy & Infra het brandstofverbruik van de bedrijfsmiddelen reduceren en het energieverbruik en het gasverbruik van kantoren terugbrengen. Ook heeft Cofely zich gecommitteerd om het energieverbruik van de technische installaties die zij aan haar klanten levert en beheert te verminderen.

Mascha van Vuuren-Sanders, algemeen directeur Cofely Energy & Infra: “In 2012 kwalificeerden vrijwel alle onderdelen van Cofely zich voor ISO 14001. Inmiddels werkt 80% van de bedrijven volgens dit milieumanagementsysteem. De CO2-Prestatieladder gebruiken we als een volgende stap om een concrete invulling te geven aan onze duurzaamheidsambities.“