Sinds 2001 brengt Coca-Cola Enterprises Nederland een maatschappelijk jaarverslag uit. Het maatschappelijk jaarverslag 2005 volgt op het verslag ‘Quality by Care’, het maatschappelijk jaarverslag 2003/2004 van Coca-Cola Enterprises Nederland. Nieuw aan het maatschappelijk jaarverslag 2005 is dat het voor het eerst een gezamenlijk verslag van Coca-Cola Nederland en Coca-Cola Enterprises Nederland is. Bovendien is dit de eerste keer dat het verslag volgens GRI richtlijnen (wereldwijde richtlijnen voor maatschappelijke verslaglegging) is opgesteld.