Bouwbedrijven die gecertificeerd zijn voor de CO₂-Prestatieladder realiseren 3,2 procent CO₂-reductie per jaar. Dit terwijl de landelijke trend is dat CO₂-emissies juist toenemen. De helft van de energiebesparende maatregelen die deze bouwbedrijven nemen, zijn een rechtstreeks gevolg van de gunningvoordelen van het duurzaamheidsinstrument dat wordt beheerd door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van dr. Martijn Rietbergen.

CO₂-Prestatieladder realiseert reductie die anders niet bereikt zou zijn

Dr. Martijn Rietbergen vergeleek van ruim vijftig bouwbedrijven de CO₂-voetafdruk tussen 2010 en 2013. Zijn onderzoek toont aan dat de CO₂-Prestatieladder verantwoordelijk is voor een sterke CO₂-reductie in de bouw en civieltechnische sector, die op een andere manier hoogst waarschijnlijk niet bereikt was.  

Bij de onderzochte bedrijven bedroeg de CO₂-reductie van 2010 tot en met 2013, na correctie voor de economische recessie, 3,2 procent per jaar. Dit terwijl het gemiddelde energiebesparingstempo in Nederland 1,5 procent per jaar bedraagt. De CO₂-Prestatieladder, die dit jaar vijf jaar bestaat, heeft in de bouwsector vooral het gebruik van Nederlandse groene stroom en efficiënte auto’s en bouwmachines enorm gestimuleerd.

Zowel management als medewerkers betrokken bij CO₂-reductie

Het onderzoek toont ook aan dat alle onderzochte bedrijven door het gebruik van de CO2-Prestatieladder een volwassen energiemanagementsysteem hebben ingevoerd, waarbij gestructureerd wordt gemonitord hoe de emissies zich ontwikkelen en CO₂-emissiereductie een bedrijfsstrategie is. Figuur 1 laat zien dat vrijwel geen enkele energiemanagement-activiteit zelfs maar gedeeltelijk was geïmplementeerd voor introductie van de prestatieladder. Na de introductie van “de ladder” zijn al deze energiemanagement-activiteiten sterk verbeterd.

Figuur 1: Implementatie van energiemanagement-activiteiten voor en na introductie van de CO₂-Prestatieladder.

 

Gijs Termeer, manager CO₂-Prestatieladder: “Nog een positief effect van de CO₂-Prestatieladder is dat het bewustzijn creëert onder medewerkers over energieverbruik en CO₂-emissies. In de bouw domineerde tot een paar jaar terug de houding ‘hoe meer brandstof je verbrandt, hoe harder je werkt’. Verschillende gecertificeerde organisaties geven aan dat die houding mede door de CO₂-Prestatieladder langzaamaan vermindert.”