CO2 ambitie magazine verschenen

Het CO2 ambitie magazine is verschenen. Het magazine is een weergave van de resultaten van het landelijk project van de Natuur en Milieufederaties genaamd de CO2 ambitie. Tien bedrijven hebben samen met De Natuur en Milieufederaties in Nederland gewerkt aan maatregelen om CO2 reductie te realiseren.

In Noord-Holland zijn wij de samenwerking aangegaan met HVC te Alkmaar. Wij hebben samen met het bedrijf de gehele afvalinzameling onder de loep genomen en met elkaar maatregelen afgesproken die betreffen het aanschaffen van aardgas/biogas inzamelvoertuigen en het bevorderen van een verbeterd, zuiniger rijgedrag bij de chaufÃ??feurs van de 160 inzamelauto’s en andere bedrijfsvoertuigen.

In het magazine leest u meer over de ervaringen van deze bedrijven en de reacties op het project van ondermeer Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW en Bernard Ter Haar, directeur-generaal Milieu van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Share Button