Marco Hietkamp biedt donderdag 5 maart om 13.30 uur het CNV-boekwerkje Inclusief Ondernemen aan bij Willem Lageweg, voorzitter van de stichting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Die overhandiging gebeurt in het MVO-kantoor aan de Waterstraat 47 in Utrecht.

Hietkamp:. “Dit boekje gaat ook naar de Bovag, de Uneto-VNI, Metaalunie, de FWM en uiteraard de collega-vakbonden. Samen met die werkgeversinstanties willen wij de sector duwen richting een goede toekomst. Goed voor werknemer, werkgever én de consument. Want het gaat om maatregelen die onze samenleving, onze aardbol leefbaarder maken. Voorbeelden? Als garagebedrijf moet je iets doen met milieuzaken, zoals vragen van klanten over roetfilters. Met milieuonvriendelijke vloeistoffen ook en met recycling van auto’s als geheel. Als installatiebedrijf help je de wereld verder als je klimaatbeheersings-apparatuur optimaal installeert en inregelt. Maar je hebt ook een rol in de advisering van de klant over energiebesparing. De kleinere metaalbedrijven kijken heel nadrukkelijk naar hun energieverbruik.

Als bedrijf heb je een rol in het voorlichten van de klanten over milieusparende diensten en producten. En als MKB-bedrijf kun je hierdoor jezelf ook onderscheiden. We zien een trend naar groene certificering.

Wij als vakbond hebben een rol in het opzetten van een normeringsysteem en een controlenetwerk. Als je een certificaat ontwikkelt zul je toch ook moeten monitoren of aan alle eisen is voldaan, ook op langere termijn. En uiteraard ligt daar voor ons ook een focus op de menselijke factor binnen dit alles.”

Volgens Hietkamp speelt die langere termijn zonder meer een belangrijke rol om juist nu met dit boekwerk te komen. “De Stichting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is nu bezig om die aanpak te ontwikkelen. Wij hebben met de laatste cao binnen de Metaaltechniek de duurzaamheidsdiscussie een extra duw in de goede richting gegeven. Het is – uiteindelijk – van groot belang dat het totaalpakket in orde is. Daardoor wordt de sector als geheel vertrouwenwekkender, maar ook aantrekkelijker voor de mensen om in te werken. Mensen zijn immers graag bereid om mee te werken aan behoud van deze wereld als dat kan door het eigen werk secuurder uit te voeren. Met dit initiatief wordt duidelijker dat MVO niet alleen het behoud van onze leefomgeving inhoudt, maar ook behoud van werkgelegenheid, pal om de hoek.”