De focus van de nieuwe NOW-regeling moet volledig gericht zijn op baanbehoud. Een extra eisenpakket, waaronder eisen voor een duurzamere bedrijfsvoering, leidt juist tot banenverlies. Dit stelt het CNV.

‘Momenteel staat het huis in brand door de Coronacrisis. De NOW dient ervoor om de brand te blussen. Je moet de brandweer nu niet storen met extra eisen waar ze niet aan kan voldoen,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Torenhoge werkloosheid

‘Bedrijven zijn nu vooral bezig om hun hoofd boven water te houden. Wanneer we nu extra eisen stellen, lopen we een hoog risico op tienduizenden extra werklozen. Veel werknemers werken immers bij een bedrijf dat niet voldoet aan alle duurzaamheidseisen,’ stelt Fortuin.

‘Diverse ramingen, waaronder van CPB en IMF, voorspellen nu al een werkloosheid van honderdduizenden mensen als gevolg van de Coronacrisis. Laten we de regeling daarom zoveel mogelijk gebruiken waar deze voor is bedoeld: voor het behoud van banen.’

Onuitvoerbaar

Met een extra eisenpakket dreigt de regeling bovendien onuitvoerbaar te worden. Fortuin: ‘We zouden een extra overheidsapparaat moeten optuigen dat per bedrijf moet beoordelen of het genoeg groene ambities heeft. Onuitvoerbaar op korte termijn. De NOW zou hiermee een dure regeling worden die haar doel voorbijschiet.’

100% baanbehoud

‘De inzet van het CNV voor de NOW is daarom volledig gericht op baanbehoud. Daar hoort ook bij dat bedrijven geen hoge bonussen of dividend uitkeren als ze staatssteun ontvangen. We roepen de minister op om de rug recht te houden en zich niet te laten verleiden met een groot eisenpakket voor de nieuwe NOW die juist banen gaat kosten,’ stelt Fortuin.

Lange termijn

De kans bestaat dat op lange termijn meer staatssteun nodig is. ‘Dan denkt het CNV graag mee onder welke voorwaarden dit moet plaatsvinden. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn hier zeker onderdelen van. Maar daar is nu nog niet het juiste moment voor. Laten we in deze crisis allereerst koopman blijven, voor we dominee worden.’