Cleanbits maakt internet CO2-neutraal

Bron
Cleanbits

Iedereen gebruikt tegenwoordig bijna dagelijks Internet. Toch weten maar weinig mensen iets af van de onderliggende infrastructuur van computers, servers en routers. En al helemaal niet van het kolossale - en niet duurzame - energiegebruik van al die apparatuur. Internet is dus niet duurzaam: als we op de huidige voet doorgaan komt er een einde aan. Cleanbits gaat dat veranderen door het energieverbruik van websites transparant te maken en website-eigenaren de mogelijkheid te bieden de CO2-uitstoot van hun sites te compenseren. Bijvoorbeeld door het laten aanplanten van nieuwe bomen.

Wat is Cleanbits?

Op dit moment wordt de apparatuur die het bestaan van Internet mogelijk maakt gevoed door energie op basis van kolen, olie en gas. Dit resulteert niet alleen in CO2-uitstoot, het betekent ook dat die energiebronnen vroeg of laat uitgeput zullen zijn. Hoe sneller Internet dus groeit, hoe meer CO2 er geproduceerd wordt en hoe sneller dit einde in zicht komt. Maak daarentegen het energieverbruik en de CO2-uitstoot zichtbaar, zorg voor een vorm van compensatie en Internet wordt langzaam maar zeker CO2-neutraal. En duurzaam.

Cleanbits maakt het energiegebruik van een website en het bijbehorende emailverkeer groen. De participant plaatst het Cleanbits-logo op zijn site en Cleanbits zorgt voor compensatie van de CO2-uitstoot. Dit gebeurt door het laten aanplanten van bomen in de duurzame bossen onder het beheer van Stichting Face. Triodos Climate Clearing House registreert daarbij de totale hoeveelheid CO2 die opgenomen is door de bossen. Deze compensatie wordt uitgedrukt in CO2-credits.

Voor wie is Cleanbits?

Cleanbits is voor iedere organisatie of particulier die zijn website en mailverkeer duurzaam wil inrichten. Dit kunnen kleine organisaties zijn die geen eigen server hebben, bedrijven die een eigen server, of zeer grote datacenters. Voor iedereen is er een geschikt product. Zo kost Cleanbits voor een kleine website slechts 9,95 per jaar, en voor servers vanaf 50 euro per jaar.

Waarom Cleanbits?

Een enkele website gebruikt niet eens zoveel energie. De impact op het milieu en het klimaat is relatief klein en de CO2-uitstoot kan al door vijftien bomen gecompenseerd worden. Toch kan Cleanbits een bijdrage leveren aan een meer duurzame wereld door het grote aantal potentiële participanten. Waar het vooral om gaat zijn de bewustwording en de kritische massa van die participanten. Hiermee kan Cleanbits de echt grote energieverbruikers (zoals eigenaren van server- en datacenters) overtuigen om groen te worden. En hoe groter het Cleanbits-netwerk, hoe duurzamer Internet.

Kortom

Hoe meer mensen zich aansluiten bij het Cleanbits-netwerk, hoe vaker het logo gebruikt wordt, hoe zichtbaarder het energieverbruik van internet- en mailtoepassingen wordt, hoe meer de bijbehorende CO2-uitstoot beperkt wordt, en hoe duurzamer onze internetwereld wordt.

Share Button