De circulaire handelsketen – Kansen voor de groothandel in een circulaire economie

In samenwerking met MVO Nederland heeft ABN AMRO de publicatie ‘De circulaire handelsketen – Kansen voor de groothandel in een circulaire economie’ uitgebracht.

Positie van de groothandel en noodzaak tot verandering

Jarenlang had de groothandelaar een unieke, verbindende positie. In de distributie van producten naar locale markten bracht hij als enige vraag en aanbod bij elkaar. Hij was een krachtige logistieke speler, onmisbaar in elke handelsketen. Dat verschuift nu: digitalisering en internationalisering maken zijn functie in de keten minder vanzelfsprekend. Dankzij internet hebben producenten nu zelf toegang tot lokale markten. Ze kunnen hierdoor vaker direct aan de eindklant leveren (‘direct to consumer’), uiteraard met gevolgen voor de prijsstelling. Voor retailers geldt hetzelfde, ook zij kunnen rechtstreeks afnemen bij producenten. Hierdoor zijn ze steeds minder bereid te betalen voor groothandelsdiensten. Resultaat: een ‘race to the bottom’. Wil je als groothandel geen dozenschuiver worden, dan zul je in de keten waarde moeten toevoegen.

Economische noodzaak
Hoewel CBS-cijfers aantonen dat de totaalomzet in de groothandel stijgt, zijn het aantal faillissementen en opheffingen van groothandels nog fors. Deze paradoxale omzetgroei is met name toe te schrijven aan deelsectoren in consumentengoederen en meer handel met het buitenland. Uit het aantal faillissementen, opheffingen en overnames blijkt het grote belang voor de groothandelaar om zijn toegevoegde waarde in de keten te verstevigen.

Kansen in een circulaire economie
Een van de kansrijke routes voor de groothandel is een circulaire economie. Een economisch model waarin grondstoffen, materialen en producten hun waarde houden, doordat ze aan het eind van hun levensduur opnieuw in de keten worden ingezet. Dit kan door anders te produceren, maar ook door een retourlogistiek op te zetten die grondstoffen daadwerkelijk weer uit laat komen bij partijen die ze kunnen hergebruiken. Een uitgelezen kans voor de groothandel om als ketenregisseur op te treden. Deze publicatie komt tot stand in samenwerking met MVO Nederland. Een organisatie die ervaring heeft met groothandelaren die stappen zetten richting de circulaire economie. We noemen dan ook voorbeelden van groothandelsbedrijven die in consumentengoederen én niet-consumentengoederen actief zijn. Hopelijk inspireren deze voorbeelden en de vijf circulaire businessmodellen groothandelaren met circulaire ambities en helpen ze hen op weg.