Overheid, bedrijven en onderzoeksinstituten kwamen op woensdag 6 juli bijeen in Circular Expo om de invloed van logistiek op de Metropoolregio Amsterdam te bespreken. Hier organiseerden Podium voor Architectuur en de Smart Logistics Hub de laatste bijeenkomst in de reeks Expertmeetings Logistiek.
Moderator Jaco Boer leidde de discussie over de relatie tussen logistiek en de ambities van de Metropoolregio Amsterdam omtrent circulaire economie. Voor velen lijkt het alsof de relatie tussen logistiek en een circulaire economie vergezocht is. Logistiek is echter een belangrijke motor in het behalen van doelstellingen in de regio, zoals ook al tijdens eerdere de Expertmeetings Logistiek bleek.
Maurits Korse, beleidsadviseur duurzaamheid bij de gemeente Haarlemmermeer, ziet een logische relatie. ‘Circulaire economie is eigenlijk een economisch model. Hierin is economie gelijk aan ecologie. Het gaat over grondstoffen. Grondstoffen zijn stromen en stromen is logistiek.’ Paul Jansen, commercieel directeur bij SADC, stelt het helder tijdens zijn presentatie: ‘Circulaire economie kan niet zonder logistiek’.
Peter Bruun, oprichter van Bean to Barrel, beaamt Jansens uitspraak uit eigen ervaring. Het businessmodel voor het groeien van paddenstoelen in koffiedrap bleek onhaalbaar door de logistieke opgave en kosten. Bruun legt uit hoe een vergelijkbaar bedrijf in Engeland wél een succesvol businessmodel heeft opgezet. ‘In Engeland hebben ze het voordeel van meer bulk. Ze importeren meer oploskoffie en de koffiedrap wordt op maar 3 plekken ingezameld. Bovendien hebben ze de productie naar het materiaal gebracht door de paddenstoelen naast de inzamelplekken te laten groeien.’ Zo ontstaat bulk zonder de logistieke kosten.
‘Hoe kan de Metropoolregio Amsterdam dan haar positie als logistieke Westas inzetten voor de bevordering van een circulaire economie?’, vragen de deelnemers zich hardop af. Korse ziet in de toekomst meer ketenintegratie en machtsverschuivingen, en nog belangrijker: meer logistiek door de circulaire economie. Hierdoor moeten zowel publieke als private partijen andere rollen aannemen. Jansen geeft daarnaast aan dat het ook nog een zoektocht is naar businessmodellen voor circulaire bedrijvigheid.
De Westas heeft een logistieke transitfunctie. De eerste stap is bepalen hoe de MRA deze functie kan gebruiken om regie te creëren in de wereld van de circulaire economie.